06.09.2019

Ochrana osobních údajů 

Tyto zásady se týkají sběru údajů, které o vás jako návštěvníkovi/uživateli shromažďujeme, a způsobu jejich použití. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte prosím info@europeanlivestockvoice.eu.

European Livestock Voice je nezisková platforma složená z národních a evropských sdružení se sídlem v Bruselu.

Vezměte prosím na vědomí, že postupy organizace European Livestock Voice týkající se údajů shromažďovaných a používaných v souvislosti s touto webovou stránkou (dále jen “stránka”) se řídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

1 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Respektujeme obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 14. dubna 2016. European Livestock Voice je správcem údajů na těchto webových stránkách.

Váš přístup na tyto stránky a jejich používání představuje váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů online (dále jen “zásady ochrany osobních údajů”), které mohou být čas od času změněny. Platí aktualizovaná verze, nikoli zásady ochrany osobních údajů platné v době shromažďování údajů. Pravidelně se seznamte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud kdykoli nebudete se Zásadami ochrany osobních údajů souhlasit nebo k nim budete mít výhrady, měli byste okamžitě přestat tyto stránky používat a postupovat podle postupu popsaného v části “Aktualizace vašich osobních údajů”.

1.1 Shromažďování osobních údajů

V žádné ze sekcí těchto Stránek nemusíte poskytovat žádné osobní údaje. Můžete se však rozhodnout, že nám dobrovolně poskytnete Osobní údaje o sobě, například své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a/nebo další informace, a to pro různé účely. Vámi poskytnuté Osobní údaje budou použity k tomu, abychom my, naši zaměstnanci, zástupci, konzultanti a subdodavatelé mohli zpracovat vaši žádost za účelem, ke kterému jste dali svůj souhlas, například k zasílání informací o novinkách, publikacích, seminářích a akcích. European Livestock Voice neshromažďuje ani neukládá údaje citlivé povahy.

1.1.1 Osobní kontakty

Můžeme také shromažďovat údaje o osobách, se kterými bychom chtěli zůstat v kontaktu na akcích, například výměnou vizitek. Tyto informace mohou být v budoucnu použity ke kontaktování ohledně relevantních témat, událostí, aktualizací aktivit, zdrojů atd.

1.1.2 Kontakty v oprávněném zájmu

Při některých zpracováních se spoléháme také na právní základ oprávněného zájmu, který se týká následujících případů:

– Pokud jste zavedeným členem organizace European Livestock Voice a my vás kontaktujeme ohledně našich aktivit.

– Domníváme se, že máme oprávněný zájem na tom, abychom vás i nadále kontaktovali e-mailem, poštou a/nebo telefonicky, jakmile nám poskytnete své údaje, a neexistuje žádná převažující újma, která by vám vznikla tím, že bychom vaše údaje používali tímto způsobem a pro tyto účely, vždy s výhradou, že provedeme příslušné kontroly.

1.2 Shromažďování souhrnných informací

Můžeme také shromažďovat souhrnné informace a statistiky (dále jen “souhrnné informace”) za účelem sledování využívání stránek, abychom mohli rozvíjet stránky a naše služby. Tyto statistiky jsou neosobní / anonymní informace o vás, a proto nebudou obsahovat informace, které lze použít k identifikaci jakékoli osoby.

Při používání těchto Stránek může European Livestock Voice následně shromažďovat určité informace o vašem počítači. Můžeme například zaznamenávat proměnné prostředí, jako je typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru, odkazující nebo ukončované webové stránky a adresa internetového protokolu (IP) vašeho počítače. Tyto informace nesrovnáváme s žádnými jinými informacemi, pokud k tomu nemáme váš souhlas.

1.3 Shromažďování a používání údajů

European Livestock Voice shromažďuje vaše osobní údaje za účelem:

– zaznamenávání podpory a usnadnění vaší účasti na vybraných aktivitách;

– vás kontaktovat a komunikovat s vámi;

– ověření souladu s právními požadavky platných zákonů, pravidel a předpisů.

Shromažďování Osobních údajů společností European Livestock Voice bude omezeno na to, co je nezbytné. Pokud budou Osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pro jiné účely, bude před jejich shromážděním nebo v době jejich shromažďování získán váš souhlas.

Společnost European Livestock Voice bude shromažďovat, zpracovávat nebo zveřejňovat vaše Osobní údaje pouze s vaším souhlasem, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@europeanlivestockvoice.eu.

Společnost European Livestock Voice uchovává vaše Osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nutné pro účely, pro které byly původně shromážděny nebo ke kterým jste následně udělili souhlas, a pro legitimní účely (např. dodržování právních předpisů).

Společnost European Livestock Voice neprodává, neobchoduje ani jinak nepředává vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou našich zástupců, konzultantů a subdodavatelů, kteří nám pomáhají s provozem těchto stránek a souvisejících služeb a kteří podléhají povinnostem bezpečnosti a důvěrnosti. Spolupracujeme pouze se třetími stranami, které přísně dodržují místní zákony o ochraně osobních údajů a ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Společnost European Livestock Voice bude dodržovat platné právní předpisy a podnikne přiměřené kroky, aby zajistila, že jakákoli osoba nebo subjekt, který obdrží nebo získá přístup k vašim osobním údajům pro účely popsané výše, je povinen tyto osobní údaje chránit a udržovat v bezpečí.

1.4 Soubory cookie

Společnost European Livestock Voice nepoužívá na těchto stránkách žádné jiné soubory cookie než soubor cookie první strany “Google Analytics”, který umožňuje sledovat interakce návštěvníků a poskytuje nám přehled o návštěvnosti a efektivitě těchto stránek. Veškeré údaje shromážděné pomocí souboru cookie služby Google Analytics jsou anonymní (například informace o prohlížeči, datum/čas, demografické údaje, zobrazení stránek atd.) nebo pseudonymní (například IP adresa). Tyto údaje jsou neosobní / anonymní informace o vás, a proto nebudou obsahovat informace, které by mohly být použity k identifikaci jakékoli osoby. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby vás upozorňoval na odesílání souborů cookie. Chcete-li povolit nebo zakázat soubory cookie, můžete změnit nastavení svého prohlížeče.

1.5 Zabezpečení údajů

Vaše údaje uchováváme jako důvěrné a bezpečné a používáme je v souladu s našimi interními postupy, které se týkají ukládání, přístupu a zveřejňování informací, a se všemi platnými zákony. Společnost European Livestock Voice zavedla fyzická, technická a administrativní ochranná opatření, která jsou přiměřeně navržena k ochraně vašich osobních údajů.

Společnost European Livestock Voice bude uchovávat vaše Osobní údaje tak přesné, úplné a aktuální, jak je to nezbytné pro účely, pro které jsou shromažďovány a zpracovávány. Pokud se změní některé z údajů, které jste nám poskytli, například pokud změníte svou e-mailovou adresu nebo pokud si přejete zrušit svůj požadavek, informujte nás o tom zasláním e-mailu na adresu info@europeanlivestockvoice.eu.

1.6 Aktualizace vašich osobních údajů – vaše práva

Máte právo na přístup k informacím, které o vás uchováváme, na opravu nepřesných informací nebo na vymazání části či všech vašich údajů a na vznesení námitky/omezení zpracování vašich údajů. Máte také právo požádat o export svých údajů. Za tímto účelem zašlete svou žádost na adresu info@europeanlivestockvoice.eu.

1.7 Odkazy na jiné stránky

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů. European Livestock Voice, jeho zaměstnanci, zástupci, konzultanti a subdodavatelé nenesou za tyto webové stránky žádnou odpovědnost a tyto odkazy poskytujeme pouze pro vaše pohodlí. Tyto webové stránky mohou odesílat své vlastní soubory cookie a shromažďovat/zpracovávat osobní údaje způsobem, který není v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Jakýkoli přístup na webové stránky třetích stran, který se rozhodnete provést, je zcela na vaše vlastní riziko a podléhá zásadám ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů všech webových stránek třetích stran.

Uvítáme vaše názory na naše stránky a naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud se na nás chcete obrátit s jakýmikoli dotazy nebo připomínkami nebo uplatnit svá práva v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, zašlete nám e-mail na adresu info@europeanlivestockvoice.eu.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 17. září 2019.