21.12.2022

STUDIE O SOUVISLOSTI SPOTŘEBY ČERVENÉHO MASA A VÝSKYTU RAKOVINY 2019: NEREÁLNÉ A NETRANSPARENTNÍ VÝSLEDKY

Studie, které dávají do souvislosti konzumaci červeného masa s výskytem rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky, jsou nespolehlivé a netransparentní. Tímto prohlášením reagovala skupina vědců po zveřejnění studie Global Burden of Disease 2019 (GBD) v roce 2020 v časopise The Lancet, v níž autoři studie zdůraznili “podstatné” zvýšení zátěže spojené s konzumací červeného masa a výskytem rakoviny.

Analýza GBD z roku 2017 přisuzovala stravě s vysokým obsahem červeného masa 25.000 úmrtí a 1,3 milionu let života ovlivněných zdravotním postižením (DALY). Konzumace červeného masa byla v té době na posledním místě z 15 rizikových faktorů stravování, přičemž na nejvyšším místě se umístil nadbytek cukru a alkoholu a strava chudá na vlákninu a ovoce a zeleninu.

V analýze GBD 2019 se však odhadovaný počet úmrtí připisovaných konzumaci nezpracovaného červeného masa náhle zvýšil 36krát a odhadovaný počet DALY připisovaných konzumaci nezpracovaného červeného masa vzrostl 18krát. Takový nápadný nárůst během pouhých dvou let vyvolal jisté pochybnosti mezi mezinárodními výzkumníky, kteří vyjádřili vážné obavy o spolehlivost nejnovější systematické analýzy rizikových faktorů GBD.

Metoda analýzy rizikových faktorů se změnila, což vedlo k pochybnému zvýšení. Změny se týkaly křížení alternativních a referenčních metod odhadu příjmu potravy, nových systematických přehledů a metaregresí a empiričtější standardizované metody výběru teoretické minimální úrovně rizikové expozice (TMREL). Tento odlišný přístup nenabízí stejnou úroveň spolehlivosti jako předchozí verze údajů o globální zátěži nemocí, které pocházejí ze systematických přehledů a recenzovaných metaanalýz s vysokou vědeckou spolehlivostí. Po celém světě je mnoho výzkumných pracovníků znepokojeno touto nesrovnalostí ve výsledcích, zejména proto, že GBD je důležitým odkazem citovaným v mnoha studiích.

Stanovení TMREL pro červené maso na 0 g denně namísto 22,5 g je zřejmě jedním z hlavních faktorů, proč analýza rizikových faktorů GBD 2019 dospěla k závěru, že “příjem červeného masa je spojen s ischemickou chorobou srdeční, rakovinou prsu, hemoragickou a ischemickou cévní mozkovou příhodou”.

Skupina vědců a výzkumníků však v článku, který tuto analýzu zpochybňuje, uvádí: “Tato zjištění týkající se další příčinné souvislosti s červeným masem jsou v rozporu s jinými nedávnými systematickými přehledy a metaanalýzami.” Podle vědců analýza GBD 2019 nedodržuje dohodnuté osvědčené postupy, což považují za “mimořádně znepokojivé”.

Prohlašovat červené maso za zdraví škodlivou potravinu, aniž by se vzalo v úvahu přijímané množství, jeho zásadní úloha v pestré stravě, jeho vyšší nutriční hodnota a přínos pro organismus díky přítomnosti základních živin a bioaktivních látek, je závažnou chybou metodiky analýzy. Podle skupiny vědců, která studii zpochybňuje, by důsledky mohly být zničující, pokud by se o tyto nesprávné výsledky opírala doporučení v oblasti veřejného zdraví a politická rozhodnutí. Výzkumníci se obávají především dopadů na zdraví dětí a zranitelných skupin, jako jsou starší lidé, u nichž nedostatečný příjem červeného masa způsobuje závažný nedostatek železa, anémii a sarkopenii. Tyto patologické stavy jsou rozšířené zejména v zemích s nižšími a středními příjmy, kde je nedostatek červeného masa a potravin živočišného původu s vysokou výživovou hodnotou smutnou realitou.

“Předpoklad nulové hodnoty TMREL by ve skutečnosti představoval červené maso jako ve své podstatě škodlivou potravinu. Tento předpoklad by ignoroval dobře zdokumentované nutriční výhody, pokud jde o dodávání základních živin a bioaktivních složek.” Z tohoto důvodu skupina výzkumníků vyzývá k okamžitým opatřením: “Vzhledem k významnému dopadu zprávy GBD na rozhodování o globální výživové politice musí odhady GBD podléhat přísné kritické kontrole, být transparentní a založené na důkazech“. Výzkumníci konkrétně požadují objasnění podrobností analýzy, včetně zdůvodnění aktualizace křivek závislosti dávky na relativním riziku červeného masa u mnoha zdravotních rizik. Chtějí také vidět “empirické důkazy”, které stojí za změnou TMREL červeného masa z 22,5 g na 0 g denně.

Světový fond pro výzkum rakoviny (World Cancer Research Fund International WCRF) rovněž obvinil nejnovější studii Global Burden Disease z ignorování vynikající nutriční hodnoty červeného masa a z nedostatku racionality. WCRF podporuje žádost výzkumníků o další vysvětlení a zdůvodnění nulového TMREL: “Nejenže se nárůst odhadované zátěže jeví jako nevěrohodný, ale nedostatečná transparentnost předpokladů, z nichž výpočet vychází, podkopává autoritu odhadu GBD. Pokud předpoklady použité ve studii nejsou jasně uvedeny a vysvětleny, výsledky budou pochybné a obtížně reprodukovatelné”.

“WCRF ani jiné mezinárodní organizace nedoporučují zcela se vyhýbat masu. Červené maso je důležitým zdrojem řady živin v mnoha stravovacích režimech na celém světě. Úplné vyřazení masa z jídelníčku je nepraktické a nese s sebou rizika vážných nutričních nedostatků.

Vyloučení červeného masa má za následek anémii z nedostatku železa, sarkopenii, úmrtnost kojenců a matek na podvýživu. Vědci uzavírají, že absence jasného základu pro předpoklady, na nichž je založen odhad GBD, je znepokojující, závěry jsou nepodložené důkazy a nerealistické”.