25.02.2022

"VEGANSKÁ KŮŽE" - PORTUGALSKO ŘÍKÁ NE

Portugalské úřady minulý týden svým rozhodnutím zakázaly výraz “veganská kůže“, což je jedno z řady problematických označení imitací rostlinného původu. Po zákazu nazývat rostlinné nápoje mlékem” jsou nyní kožedělné společnosti chráněny také před zavádějícími pojmenováními, která ve svém marketingu používají vedle slova “kůže” také výrazy “veganská”, “rostlinná” nebo dokonce “syntetická”. Jejich používání je nezákonné a úřady budou tuto praxi od nynějška postihovat pokutami a trestním stíháním.

V nových právních předpisech se uvádí, že výrazy jako “veganská kůže” jsou technicky nesprávné a pro spotřebitele zavádějící a že je nutné chránit kožedělný průmysl a spotřebitele. Nová “vyhláška o kůži” definuje, jakým způsobem lze v komerčních podnicích používat termín “kůže”. Příznivci nové portugalské vyhlášky rovněž uváděli vysoký obsah plastů v některých primárních alternativních materiálech, jako je “desserto” na bázi kaktusu a “Piñatex” na bázi ananasu, což může být sporné i z hlediska udržitelnosti. Proč veganské společnosti jednoduše nevytvářejí nová, módní označení pro výrobky? Odpovědi na tyto otázky v mediálních debatách na toto téma často nenápadně unikají.

Když se vegansky orientované společnosti odkazují na původní živočišný produkt, je jasné, že vědí, co dělají. Zaprvé, každý dobrý marketingový specialista ví, že vytvořit povědomí nebo kulturní referenční rámec kolem výrobku je složité, vyžaduje to čas a zdroje. Proto je využití právní kličky velmi lákavé, protože známé pojmy dosud nikdy nepotřebovaly právní ochranu. Přesto je důvěryhodnost kožedělného odvětví založena na práci tisíců koželuhů v průběhu staletí. Referenční svět spojený s kůží je bohatý a přímo souvisí s pojmy, hodnotami a vlastnostmi materiálů (pevnost, tradice, přirozenost, know-how, luxus atd.). Používáním tohoto pojmenování je aura okolo kůže cenově i hodnotově diskriminována a redukována. Za druhé, marketing oxymóronu, jako jsou protikladné pojmy “veganský” a “kožený”, rovněž umožňuje vyhnout se odkazu na skutečnou povahu prodávaného výrobku tím, že láká spotřebitele prostřednictvím jeho alternativní – čti lepší – varianty k původnímu výrobku. Praktické! Ale přesto dost nefér.

Portugalsko se tak připojilo k dalším evropským zemím, jako je Belgie, Francie, Itálie a Španělsko, kde je kůže chráněna zákonem. Na podobné legislativě v současné době pracuje také Maďarsko a další země zvažují, že se vydají stejnou cestou ochrany pravosti kůže. V Úředním věstníku Portugalské republiky ze dne 4. ledna 2022 byl zveřejněn “Dekret-Lei n.o 3/2022″, který stanoví závazné normy pravosti kůže v zemi. Tímto právním předpisem další členský stát EU ukončuje klamavé praktiky zahrnující hi-jacking termínu kůže, včetně nepravdivých popisů, jako je “veganská kůže”, “kaktusová kůže”, “syntetická kůže” a „umělá kůže”.

Vyhláška stanoví přísné požadavky na používání těchto výrazů a uvádí, že výraz kůže nelze používat ve spojení s přívlastky, které jsou v rozporu s živočišnou podstatou kůže. Právní předpisy o pravosti kůže tak podporují používání správných a pravdivých informací pro spotřebitele a porušení těchto pravidel představuje nekalou obchodní praktiku, která proto musí být trestána.

Zatímco v Portugalsku tento právní vývoj vítáme, v COTANCE jsme očekávali, že se Evropská komise konečně rozhodne přistoupit k dlouho očekávané harmonizaci pravidel pravosti kůže na úrovni EU,” říká prezident COTANCE Manuel Rios (Inpelsa). Evropská komise totiž během dokončování vnitřního trhu EU v roce 1992 harmonizovala národní pravidla pro označování textilu a obuvi. Totéž však neučinila v případě kůže. Takové selhání na úrovni EU je nakonec kompenzováno vypracováním pravidel o pravosti kůže na národní úrovni. “Tón veganských aktivistů a výrobců ukazuje, že musíme vytrvale prosazovat autenticitu. Vidím, že zde mají problém s transparentností, protože tyto takzvané ‘veganské kůže’ jsou umělé hmoty s nějakým biologickým vkladem, ať už jde o kaktus, ananasové listy, jablečné nebo hroznové slupky – zdůrazňuje generální tajemník COTANCE Gustavo Gonzalez-Quijano – Je zásadní zachovat kulturní dědictví tohoto odvětví, které kromě toho, že vytvořilo špičkové výrobky ze zbytků (odpadu) masného průmyslu, kůže definuje náš životní styl. Zničení jeho autenticity by bylo pro evropskou kulturu strašnou chybou.”