20.10.2021

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ DOPADŮ K FARM TO FORK STÁLE CHYBÍ

Dnes je tomu přesně rok, co Evropská komise v Bruselu představila strategii “Farm to Fork”. Její výročí však není možné slavit, protože strategie stále vyvolává v evropské zemědělské a zemědělsko-potravinářské komunitě příliš mnoho otázek. Rok intenzivních diskusí jen zvýšil počet našich obav.

My, signatáři tohoto prohlášení, nepochybujeme o tom, že strategie Farm to Fork se svými cíli bude mít značný dopad na celý zemědělský hodnotový řetězec, od zemědělců přes naše potravinové systémy až po spotřebitele v celé Unii. Pravděpodobně se ale nebude jednat o dopady, ve které se původně doufalo nebo které se očekávaly.

Aby bylo jasno, nejsme v podstatě proti přístupu navrženému v rámci strategie Farm to Fork nebo Green Deal. Všichni jsme si vědomi toho, že náš potravinový systém musí co nejrychleji integrovat další opatření ke zlepšení své udržitelnosti při zachování nejvyšších standardů kvality a cenové dostupnosti potravin.

Tato strategie však bude mít dopad nejen na kvalitu životního prostředí v našem zemědělství, ale také na naši výrobní kapacitu, konkurenceschopnost, dovoz a v konečném důsledku na ceny pro spotřebitele. Jak se ukázalo v uplynulém roce, ve skladbě těchto obecných cílů jsou také značné paradoxy, a než je všichni pochopí, bude už pozdě. Nesmíme se vyhýbat debatě o těchto paradoxech. Musíme o nich kolektivně diskutovat, protože i když se zdá, že v těchto dnech dochází na úrovni EU ke kolektivnímu přehlížení, sázky jsou příliš vysoké.

Komplexní posouzení dopadů by bylo vhodným způsobem, jak se zapojit do konkrétní diskuse o podstatě strategie Farm to Fork. Takovou studii přislíbil místopředseda Komise Frans Timmermans. Ačkoli to však bylo v souladu se zásadami “dobrého řízení” Komise mnohokrát přislíbeno, nyní víme, že takové posouzení nebude provedeno. Přitom zásady Komise v této oblasti hovoří jasně: “Posouzení dopadů se vyžaduje u iniciativ Komise, které mohou mít významné hospodářské, environmentální nebo sociální dopady (1) (…) Posouzení dopadů shromažďuje podklady pro posouzení, zda jsou budoucí legislativní nebo nelegislativní opatření EU oprávněná a jak lze taková opatření nejlépe koncipovat, aby bylo dosaženo požadovaných politických cílů (2).” Tváří v tvář výzvám, kterým čelí naše potravinová bezpečnost, je toto zanedbání ze strany Komise nepochopitelné a nepřijatelné.

Jednotlivé studie týkající se různých cílů strategie nejsou dostatečné. Teprve kumulace a křížová kontrola různých cílů navržených ve strategii umožní uvědomit si skutečné výzvy, které strategie představuje. V oblasti obchodní politiky měla stejná Komise odvahu navrhnout komplexní studii o komplexních kumulativních dopadech více než 60 obchodních dohod podepsaných EU. Proč by to tedy nemělo být možné i v případě strategie Farm to Fork?

Žádáme proto o uplatnění tří zdravých zásad: aby politika vycházela z konkrétních údajů a vědeckých důkazů, které jsou v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy, nikoli z ideologie a politických postojů; aby se začalo hovořit o konkrétních nástrojích a technologiích, které by v naší zemědělské komunitě vyvolaly nadšení pro tento politický projekt; a konečně aby se na vnitřním trhu EU uplatňovaly stejné ambice vůči těm mezinárodním obchodním partnerům, kteří stejné ambice nesdílejí.

  1. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-impact-assessment.pdf
  2. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-better-regulation-commission.pdf

-END-

AnimalHealthEurope – Evropský průmysl živočišných léčiv
Zemědělství a pokrok – Evropská platforma pro udržitelnou zemědělskou výrobu
AVEC – Evropská asociace zpracovatelů drůbeže a obchodu s drůbeží
Ceettar – Evropská organizace pro zemědělství, Rural and Forestry Contractors
CEFS – Evropská asociace výrobců cukru
CEJA – Evropská rada mladých zemědělců
CEMA – Evropský průmysl zemědělských strojů
CEPM – Evropská konfederace výrobců kukuřice
CEVI – Evropská konfederace nezávislých vinařů
CIBE – Mezinárodní konfederace evropských pěstitelů cukrové řepy
Clitravi – Styčné centrum pro průmysl zpracování masa v Evropské unii
COCERAL – Evropské sdružení pro obchod s obilovinami, olejnin, luštěnin, olivového oleje, olejů a tuků, krmivy a zemědělskými produkty
Copa-Cogeca – European Farmers and Agri-družstva
Cotance – Evropská konfederace národních asociací koželužen a koželuhů
EDA – Evropská mlékárenská asociace
EFFAB – Evropské fórum chovatelů hospodářských zvířat
ELO – Evropská organizace vlastníků půdy
ePURE – Evropský průmysl obnovitelného etanolu
Euromontana – Evropská asociace horských oblastí
European Livestock Voice – Evropská platforma potravinového řetězce hospodářských zvířat (s podporou místních partnerů CARNI SOSTENIBILI (IT) a SOMOS GANADERIA (ES)).
Euroseeds – Evropská asociace osivářského sektoru
FARM EUROPE – Evropský think tank pro ekonomiku venkova
FEAP – Federace evropských producentů akvakultury.
FEFAC – Evropská federace výrobců krmiv
FEFANA – Evropská asociace speciálních krmných složek a jejich směsí
Fertilizers Europe – Evropská asociace výrobců hnojiv
Euro Foie Gras – Evropská federace výrobců foie gras
IBC – Mezinárodní konfederace řezníků
UECBV – Evropská unie obchodníků s hospodářskými zvířaty a masem