09.09.2019

ZVÍŘATA JSOU NEMOCNÁ, PROTOŽE JSOU CHOVÁNA VE STÍSNĚNÝCH PODMÍNKÁCH V průmyslových CHOVECH! - JE TO PRAVDA?

Zvířata čas od času onemocní, stejně jako lidé, neexistuje ale jednoznačná souvislost mezi nemocemi zvířat a prostředím farmy.

Obecně platí přísná kontrolní opatření EU a členských států s přísnými zásadami biologické bezpečnosti, která mají za cíl chránit zdraví zvířat. Evropský systém sledování od farmy až po vidličku zahrnuje klíčové politiky pro řízení zdraví zvířat, které jsou podpořeny širokou dostupností preventivních řešení, jako jsou vakcíny nebo diagnostika pro včasné odhalení, a také terapeutické léčby. Bez ohledu na velikost farmy nebo praxi je dobré zdraví zvířat vcelku závislé na řádném řízení farmy a na trvalé spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami v Evropě.

Každý systém má své přednosti i problémy. Například v rozporu s některými názory mohou systémy volného ustájení zvířat představovat určité problémy, které lze samozřejmě překonat zvýšenou ostražitostí a posílenými opatřeními biologické bezpečnosti. Celkově panuje obecná shoda, že bez ohledu na hospodářství znamenají zdravější stáda lepší výnosy, takže je vždy v zájmu zemědělce zajistit dobrý zdravotní stav a pohodu svých zvířat.

Zdroje: – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607874/