09.09.2019

V EVROPĚ MASIVNĚ DOTUJEME ŽIVOČIŠNOU VÝROBU! JE TO PRAVDA?

Ve skutečnosti neexistuje přímá souvislost mezi živočišnou výrobou a dotacemi EU. Přímé platby v rámci SZP jsou vázány na půdu, což znamená, že pro získání dotací je nutné obhájit určitou výměru zemědělské půdy. Vezmeme-li například produkci vepřového masa nebo drůbeže, tyto systémy chovu hospodářských zvířat nutně nevyžadují zemědělskou půdu, a proto tato odvětví nejsou přímo dotována.
Produkce mléka nebo skotu je odlišná, protože je zapotřebí pastviny nebo půda na krmivo, na které se poskytují přímé dotace. Tyto pastviny jsou velmi často umístěny v oblastech, kde není možné pěstovat plodiny, takže to přispívá k udržení krajiny.
Některé zájmové skupiny se domnívají, že nepřímo je odvětví živočišné výroby masivně dotováno prostřednictvím částek, které dostávají pěstitelé plodin, protože vědí, že tyto plodiny budou použity ke krmení zvířat1. Zapomíná se přitom na to, že důležitou součástí krmné dávky (zejména pro nepřežvýkavce) je sója, která se v EU pěstuje jen v poměrně malém množství, a proto se dováží ze Severní nebo Jižní Ameriky. Kromě toho významnou část těchto plodin zkrmovaných zvířatům tvoří vedlejší produkty (olejniny), protože hlavní složka plodiny se používá pro lidskou spotřebu (např. při pěstování slunečnice se olej používá pro lidskou spotřebu a vedlejší produkty se používají ke krmení zvířat).

https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/1803/feeding-problem-dangerous-intensification-animal-farming/ ⇧