06.09.2019

JSOU IMITACE MASA, JAKO JE "MASO" IN VITRO, LEPŠÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?

Obecně by bylo v EU moudré posoudit rizika pro lidské zdraví, než se začne tento typ produkce propagovat jako lepší alternativa k chovu hospodářských zvířat.

Vyrábět maso bez zvířat je dlouhodobým přáním některých lidí. Již Churchill ve 30. letech 20. století uvažoval o budoucnosti laboratorně pěstovaných tkání imitujících maso. Realita, která se za touto utopií skrývá, však nemusí být nutně taková, jakou by Churchill očekával.

„Maso“ vypěstované v laboratoři, kultivované „maso“, „maso“ in vitro (IVM) jsou různé výrazy, které začaly získávat na popularitě v roce 2013 poté, co Mark Post z Utrechtské univerzity vyrobil a ochutnal celosvětově první “hamburger” z kmenových buněk. Od té doby jsou laboratorně pěstované tkáně imitující maso prezentovány v obecných médiích jako jeden z nejslibnějších alternativních zdrojů “masa”, který řeší jak otázky welfare zvířat, tak bezpečnosti potravin a zároveň chrání životní prostředí. Tato alternativa ke konvenčnímu masu přilákala obrovské investice, zejména od známých digitálně-technologických společností, které nyní sázejí na rychlé rozšíření těchto produktů na trhu na úkor tradiční živočišné výroby. Při pohledu na akademické publikace se však zdá, že vědecká komunita je v porovnání s běžnými médii k vývoji „masa“ in vitro skeptičtější…

„Maso“ in vitro nevzniká kouzlem, je nutné ho vyrobit! 

Podle definice Marka Posta je „maso“ in vitro potravina získaná z tkání a buněk vypěstovaných v laboratoři, nikoli v živém organismu. Z věcného hlediska je „maso“ in vitro shluk svalových buněk odebraných zvířeti, které se množí v Petriho miskách s kultivačním médiem dostatečně bohatým na to, aby se buňky mohly množit. V dnešní době i při použití nejmodernějších technik kultivační média stále potřebují buď hormony, růstové faktory, fetální telecí sérum, antibiotika nebo fungicidy, aby umožnily vývoj buněk. Vzhledem k tomu nelze „maso“ in vitro považovat za “přírodní” alternativu k masu produkovanému v EU, jehož produkce musí dodržovat přísné normy pro používání antibiotik a zabraňuje používání hormonů. Ve skutečnosti nelze takové výrobky ani nazývat “masem”, protože některé důležité typy buněk (např. nervy, adipocyty atd.) nejsou součástí laboratorně vypěstované hmoty, která je pouze buněčnou kulturou.

Dopady produkce laboratorně pěstovaných tkání imitujících maso na životní prostředí zůstávají diskutabilní.

Zatím není jasné, zda by produkce laboratorně pěstovaných tkání imitujících maso byla klimaticky udržitelnější alternativou. Klimatické dopady výroby laboratorně pěstovaných imitací budou záviset na tom, jaké úrovně dekarbonizace výroby energie bude možné dosáhnout, a na konkrétní ekologické stopě výroby. Je třeba vypracovat podrobné a transparentní LCA (hodnocení životního cyklu) skutečných systémů produkce laboratorně pěstovaných tkání imitujících maso. Na základě v současnosti dostupných údajů nepředstavuje laboratorní produkce žádnou environmentální výhodu ve srovnání se skutečnou produkcí masa.1. Skutečnost, že produkce laboratorně pěstovaných tkání imitujících maso je energeticky náročný proces a že se při něm používají sloučeniny a molekuly, které jsou pro krmení zvířat běžně nepřípustné (hormony, antibiotika atd.), se často ignoruje.

Přijetí spotřebiteli

Vědci se domnívají, že umělé tkáně mohou mít vysoký obsah bílkovin, ale stále panují velké obavy ohledně obsahu železa a vitaminu B12. Kromě výživových hodnot je jednou z výzev pro umělé tkáně napodobit tradiční maso z hlediska senzorické kvality/chuti za přijatelnou cenu, aby se stalo přijatelným pro budoucí spotřebitele.

Zdroje: –
Hocquette et al., 2013
Časová osa kultivovaného masa
 – Kultivované maso v západních médiích: Bill Gates a Richard Branson sázejí na to, že laboratorně pěstované maso může být potravinou budoucnostihttps://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-viande-in-vitro-encore-pire-planete-vraie-75120/
 – Je možné zachránit životní prostředí a uspokojit spotřebitele umělým masem? – The disproportionate coverage of vegetarian reactions, demographic realities, and implications for cultured meat marketing – Bill Gates and Richard Branson are betting lab-grown meat might be the food of the future – https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-viande-in-vitro-encore-pire-planete-vraie-75120/ – Is it possible to save the environment and satisfy consumers with artificial meat?  – Co je umělé maso a co znamená pro budoucnost masného průmyslu?  – Dopady kulturního masa a hovězího dobytka na klima – John Lynch a Raymond Pierre Humbert
Laboratorní maso je dostatečně levné, aby si ho mohl koupit každý
 – Přijetí kulturního masa spotřebiteli: Systematický přehled