13.06.2022

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT: VĚDECKY PODLOŽENÉ DŮKAZY MUSÍ PŘEVÁŽIT NAD EMOCEMI

Evropská komise podporuje dobré životní podmínky zvířat již více než 40 let a neustále zlepšuje podmínky hospodářských zvířat. Dobré životní podmínky zvířat jsou prioritou pro bezpečnost potravin, zdraví zvířat a lidí a udržitelnou produkci potravin. Evropská unie v průběhu let vytvořila pevný a vědecky podložený legislativní model v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, protože přizpůsobení se pokroku v této oblasti je důležité. Přesto se zdá, že emocionální přesvědčení dnes ovlivňuje nejen veřejné mínění, ale i legislativní proces.

Evropská komise reviduje právní předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat, aby byly v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, současnými politickými prioritami a očekáváními veřejnosti v rámci strategie EUFarm to Fork“. Revizi mnozí vítají jako příležitost aktualizovat pravidla EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat, zvýšit roli nejnovějších vědecky podložených analýz, rozšířit jejich působnost a usnadnit jejich prosazování, což obecně zvýší úroveň dobrých životních podmínek zvířat v EU. To je nepochybně skvělá myšlenka, ale neměli bychom zapomínat, že EU je již nyní uznávána jako země s jedněmi z nejvyšších standardů pro dobré životní podmínky zvířat na světě!

Vedle stanovení minimálních norem pro bezpečnost nosnic, brojlerů, prasat a telat zahrnuje přezkum vypracování zvláštních požadavků na dobré životní podmínky různých druhů zvířat, zákaz kupírování ocasů prasat, postupné ukončení používání klecí a konečně přezkum předpisů o ochraně zvířat během přepravy a při porážce.

Opět se jedná o dobré nápady a iniciativy, které mají širokou podporu milovníků zvířat, ale často se objevují rozpory mezi voláním po “etičtějších” postupech a tím, co si lidé skutečně vybírají nebo hledají při nákupu potravin. Pokud jde o nákup, lidé stále většinou volí nejlevnější variantu a rezignují na jakákoli tvrzení o vyšším blahu zvířat.

Vyplývá to ze zvláštního průzkumu Eurobarometru na téma “Přizpůsobení našich potravin budoucnosti”. Cílem průzkumu bylo zjistit, jaké faktory ovlivňují nákup potravin a stravovací návyky, a ukázalo se, že dobré životní podmínky zvířat nejsou pro lidi při nákupu potravin na prvním místě. Chuť (45 %), bezpečnost potravin (42 %) a cena (40 %) jsou hlavními faktory, které ovlivňují nákup potravin Evropany, zatímco každý třetí bere v úvahu, odkud potravina pochází (34 %), nebo obsah živin (33 %). Pouze 16 % evropských respondentů uvedlo jako důležité při nákupu potravin etiku a přesvědčení.

Průzkum BEUC o postojích evropských spotřebitelů k přechodu na udržitelné potraviny také ukázal, že mají tendenci podceňovat dobré životní podmínky zvířat. Spotřebitelé si v průměru spojují “udržitelné potraviny” s “nízkým dopadem na životní prostředí” (48,6 %), “používáním GMO a pesticidů, kterým je třeba se vyhnout” (42,6 %) a “místními dodavatelskými řetězci” (34,4 %). Čtvrtina respondentů si “udržitelné potraviny” spojuje s “minimálně zpracovanými a tradičními” potravinami. Další prvky jako “zdravé”, spravedlivé příjmy pro zemědělce” a “vysoké standardy dobrých životních podmínek zvířatpřicházejí v úvahu především jen u pětiny respondentů.

Ačkoli tedy další Eurobarometr o dobrých životních podmínkách zvířat ukazuje, že více než devět z deseti respondentů v EU považuje ochranu dobrých životních podmínek hospodářských zvířat za důležitou (94 %), jak se to projevuje při nákupu potravin? Ze stejného průzkumu vyplývá, že více než třetina respondentů (35 %) uvedla, že je ochotna zaplatit až o 5 % více, zatímco pouze malá část (3 %) je ochotna zaplatit více než 20 % za produkty pocházející z výrobních systémů šetrných k dobrým životním podmínkám zvířat. A stále máme více než třetinu občanů EU (35 %), kteří tvrdí, že nejsou připraveni platit více. Priority při nákupu potravin jsou zjevně i nadále značně rozdílné a povědomí o snahách zemědělských podniků o zlepšení dobrých životních podmínek zvířat zůstává pro širokou veřejnost z velké části neznámé nebo ignorované.

Je zřejmé, že při revizi je důležité konzultovat širokou škálu stran, ale vědecky podložené důkazy musí převážit nad emocemi. A nemělo by se zapomínat ani na finanční úvahy o tom, co mohou změny znamenat. Pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, nemůžeme brát v úvahu jen to, co dělá dobře nám lidem, ale i to, co má smysl pro zvířata v různých systémech chovu a co to může znamenat pro ceny potravin. Zvířata je třeba vždy respektovat jako cítící bytosti. Ale taková, jaká jsou, ne taková, jaká si myslíme nebo jaká bychom chtěli, aby byla.