EUROPEAN LIVESTOCK VOICE ZVEŘEJNIL SVŮJ MANIFEST

Živočišná výroba je základem života

Projekt European Livestock Voice byl zahájen v Bruselu krátce po volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 s cílem zvýšit na evropské úrovni povědomí o realitě chovu hospodářských zvířat, protože v celém odvětví bylo zaznamenáno zvýšené nepochopení postupů a zjednodušené návrhy, kde a jak dosáhnout zlepšení. Již pět let se European Livestock Voice snaží zvyšovat porozumění, vzbuzovat obavy, informovat zájemce a především snižovat rozdíly v informovanosti mezi podniky a institucemi v Bruselu. Funkční období 2019-2024 bylo, pokud jde o chov hospodářských zvířat, celkově smíšené. Proto se těšíme a doufáme, že noví poslanci, kteří budou zvoleni v červnu, budou více chápat a naslouchat našim společným problémům, které jsou tak důležité nejen pro evropské venkovské komunity, ale pro všechny evropské občany.

Je načase, aby EU uznala, že zemědělství, přesněji řečeno hodnotový řetězec živočišné výroby, je víc než jen zemědělství. Jsou to spojovací vlákna celého našeho života. Ať už jsou evropští občané obyvateli měst, nájemci na venkově nebo obyvatelé pobřeží, všichni jsme na hodnotovém řetězci živočišné výroby závislí každý den v roce. Ať už jde o potraviny, oblečení, hnojiva, léky, výrobky každodenní péče, údržbu krajiny, nebo dokonce cestování, všichni jsme závislí na hospodářských zvířatech. Jsme přesvědčeni, že chov zvířat ve všech svých formách přináší a bude přinášet Evropě mnoho výhod a postupy se neustále zlepšují pro stále udržitelnější budoucnost zemědělství.

Na základě zkušeností z minulého volebního období dnes partneři sdružení European Livestock Voice předkládají pětibodový akční manifest pro červnové volby. Vyzýváme především k tomu, aby Evropská komise vypracovala evropskou strategii pro udržitelný hodnotový řetězec živočišné výroby, která by zajistila, že potřebné investice a podpora budou plně předvídatelné. V tomto ohledu by nás všechny měly znepokojit nejnovější statistiky, které tento týden předložil Eurostat a které ukazují výrazné snížení počtu zejména koz a ovcí v EU.

Na podporu této strategie vyzýváme k posílení vedoucí úlohy v zemědělství v rámci evropských institucí a k rozšíření studií dopadu s prvkem proveditelnosti, aby bylo možné lépe posoudit dopady kompromisů, které jsou v chovu hospodářských zvířat tak důležité. Základem pro vytvoření inkluzivnější vize udržitelnosti musí být také vzdělávání v oblasti zemědělství, přičemž každý občan musí mít odpovědnost za rozhodování, které přispěje k této celkové vizi udržitelné budoucnosti Evropy.