09.09.2019

V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ ZVÍŘATA NEDOSTÁVAJÍ LÉKY ANI VAKCÍNY! - JAK PŘESNÉ JE TOTO TVRZENÍ?

V případě ekologického i konvenčního zemědělství mohou být zvířatům předepsána antibiotika k léčbě bakteriálních infekcí. Nařízení EU1 o ekologické produkci a označování ekologických produktů stanoví, že:

  • Pokud jsou zvířata nemocná, lze v případě potřeby a za přísných podmínek použít alopatické veterinární léčivé přípravky včetně antibiotik. To je povoleno pouze v případě, že použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků není vhodné.
  • Použití imunologických veterinárních léčivých přípravků, tj. vakcín, je povoleno. Pokud je zvíře nebo skupina zvířat ošetřena více než třemi kúrami chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčivých přípravků, včetně antibiotik (s výjimkou očkování, ošetření proti parazitům a povinných eradikačních programů), během 12 měsíců nebo více než jednou kúrou, pokud je jejich produkční životní cyklus kratší než jeden rok, nelze dotčená hospodářská zvířata ani produkty získané z těchto hospodářských zvířat prodávat jako ekologické produkty.

Nařízení také uvádí, že:

  • jsou zakázány stimulátory růstu a syntetické aminokyseliny (upozorňujeme, že používání antibiotik na podporu růstu je od roku 2006 v Evropě zakázáno ve VŠECH chovech).
  • Musí být použity přirozené metody reprodukce, umělé oplodnění je však povoleno.
  • Hormony nebo podobné látky nejsou povoleny, pokud se nejedná o formu veterinární léčby pro jednotlivé zvíře.