09.09.2019

CO JSOU TO DOPLŇKOVÉ LÁTKY V KRMIVECH? MŮŽEME SE BEZ NICH OBEJÍT?

Pokud jde o hospodářská zvířata, velkou část jejich stravy obvykle tvoří kukuřice, pšenice a sójový šrot. Aby se předešlo případným nedostatkům a zajistila se asimilace všech základních živin, jsou zapotřebí doplňkové látky. Tyto přísady hrají klíčovou roli při zajišťování vhodné výživy zvířat, a tím i jejich zdraví a pohody.

Krmné doplňkové látky však přinášejí další četné výhody. Mohou totiž mimo jiné snížit ekologickou stopu chovu zvířat a také podpořit dobré životní podmínky zvířat a zlepšit jejich odolnost vůči infekčním chorobám.

Doplňkové látky jsou složky, které se přidávají do krmiva ve velmi malém množství (v řádu miligramů na kilogram), aby plnily určité důležité funkce. Některé z těchto složek jsou navíc esenciální, což znamená, že zvířata si je nedokážou sama syntetizovat, a proto budou mít nedostatek těchto esenciálních složek, pokud je nebudou přidávat do krmiva. Krmné doplňkové látky mohou také například zlepšit vlastnosti krmiv tím, že zvýší jejich nutriční hodnotu, nebo zlepšit jejich chuť, strukturu a také pomoci zachovat jejich kvalitu, čerstvost a zdravotní nezávadnost. Přísady, které většina lidí pozná, jsou vitaminy, karotenoidy, aminokyseliny (složky bílkovin), soli a minerální látky.

Pokud jde o hospodářská zvířata, velkou část jejich stravy obvykle tvoří kukuřice, pšenice a sójový šrot. Tyto složky samy o sobě často nedokážou uspokojit potřeby hospodářských zvířat, pokud jde o výživové požadavky na základní živiny, které jsou nezbytné pro zajištění jejich dobrého zdraví a pohody. Aby se předešlo případným nedostatkům, jsou proto zapotřebí doplňkové látky.

Výživa však není jedinou funkcí, kterou doplňkové látky plní pro zachování a podporu zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Některé přísady, jako jsou aromata a barviva, mohou stimulovat chuť k jídlu u zvířat v citlivých obdobích (podobně jako u lidí), což lze pozorovat například při odstavu. Jiné doplňkové látky, například probiotika, pomáhají udržovat rovnováhu střevní mikroflóry (podobně jako u lidí), což vědecky prokázaným způsobem posiluje jejich imunitní systém. Celkově tyto funkce posilují zdraví zvířat a snižují možnost podlehnutí škodlivým mikroorganismům a onemocnění.

Krmné přísady mohou také zlepšit manipulační a/nebo hygienické vlastnosti krmiva.  Nejdůležitější je zachování kvality a výživné hodnoty krmiva, což přispívá ke kvalitě konečných živočišných produktů. Aby mohla hospodářská zvířata produkovat zdravé potraviny pro lidi, potřebují bezpečná, výživná, plnohodnotná a kvalitní krmiva.

Některé doplňkové látky mohou hrát důležitou roli při zmírňování některých společenských problémů, zejména pokud jde o udržitelnost. Bylo například prokázáno, že enzymy snižují emise z živočišné výroby (např. fosfor, metan), čímž snižují ekologickou stopu.

Lze jako doplňkovou látku použít jakoukoli složku?

Ne; aby mohla být složka povolena na trhu EU jako doplňková látka, musí v EU projít řadou pečlivých technických a vědeckých hodnocení, než je povoleno ji zkrmovat zvířatům. Tato hodnocení zajišťují, že všechny doplňkové látky jsou bezpečné nejen pro samotná zvířata, ale také pro osoby, které s krmivem manipulují, pro spotřebitele živočišných produktů a také pro životní prostředí.

Pro povolení doplňkové látky na trhu musí společnosti předložit vědeckou dokumentaci Evropské komisi, která následně požádá Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby provedl posouzení rizik. EFSA vyhodnotí údaje o kvalitě, bezpečnosti a/nebo účinnosti výrobku u cílových zvířat, jakož i bezpečnost pro uživatele, spotřebitele a případný dopad jeho použití na životní prostředí. Současně se analytická metodika a vzorky přípravků poskytují referenční laboratoři Evropské unie (EURL), která provádí vlastní kontrolu. V dalším kroku, pokud je výsledek vědeckého posouzení rizik pozitivní, musí být doplňková látka schválena Evropskou komisí prostřednictvím schvalovacího nařízení, které stanoví podmínky nebo omezení použití (např. minimální nebo maximální dávka, druh zvířat) a další specifikace. Jakékoli změny podmínek použití musí být před jejich zavedením znovu posouzeny.

Výsledky vědeckého hodnocení a schvalovací nařízení jsou zveřejněny na internetových stránkách EFSA a Evropské komise, např. v Registru EU pro doplňkové látky.

Postup povolování v EU je tedy založen na hodnocení rizik, řízení rizik a sdělování informací o rizicích a poskytuje strukturu zaručující transparentnost a bezpečnost potravin.

MŮŽEME SE OBEJÍT BEZ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK?

Potřeba zdravé a udržitelné výživy zvířat je vyšší než kdykoli předtím, zejména proto, že došlo k zásadnímu rozvoji znalostí o výživových požadavcích hospodářských zvířat. V minulosti bylo hlavním záměrem chránit zvířata před možnými nedostatky ve výživě. V současné době se zaměření rozšířilo na zajištění dobrých životních podmínek zvířat a také na podporu ekologie a ekonomiky.

Upuštění od používání doplňkových látek by mělo závažné negativní důsledky pro zvířata, životní prostředí a spotřebitele živočišných produktů. Svět bez doplňkových látek by mohl ve většině případů znamenat nutnost používat více složek, aby se doplnily základní nutriční faktory. To by kromě řešení důsledků dodávání nepotřebných krmiv, která by mohla vést k přejídání a nemocem, znamenalo také využití většího množství půdy, vody a energie, čímž by se zvýšila ekologická stopa spojená s chovem zvířat. Udržitelný chov vyžaduje krmné přísady, které přispívají ke zlepšení poměru konverze krmiva pro efektivnější využití půdy, vody a energie.

Krmné přísady se používají také ke zlepšení hygienických vlastností (zdravotní nezávadnosti) a k zachování kvality (a bezpečnosti) samotného krmiva i jeho nutričního obsahu: bez přísad by docházelo k většímu kažení a také k (vážným) zdravotním rizikům způsobeným nežádoucími plísněmi a bakteriemi.

Krmné doplňkové látky rovněž napomáhají trávení krmiva a/nebo umožňují účinnější využití živin obsažených v krmivu. Absence nebo nedostatečná dostupnost těchto základních složek by způsobila, že by zvířata byla náchylnější ke škodlivým mikroorganismům a mohla by vést k nedostatku živin. Protože zvířata nejsou schopna syntetizovat některé základní živiny jako lidé, je třeba jim je poskytnout. Uvádí se například, že nedostatek karotenoidů ve výživě zvířat vede nejen k nižší vitalitě a výnosům, ale také ke snížené plodnosti, narození nemocných zvířat, která jsou náchylnější k nemocem, a vyšší úmrtnosti. Krmné doplňkové látky jsou proto důležité pro uspokojení funkčních a výživových potřeb zvířat a pro udržení jejich zdraví a dobrých životních podmínek.


Více informací o konkrétních výhodách některých složek ve výživě zvířat najdete na následujících odkazech:

Zdroje: – https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03_annex2.pdf
 – Karotenoidy ve výživě zvířat, FEFANA
 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.