09.09.2019

MĚLY BY BÝT UZAVŘENÉ / HALOVÉ CHOVY ZVÍŘAT V EVROPĚ ZAKÁZÁNY?

Vezmeme-li jako příklad porodní bedny pro prasnice, mohou nám lidem připadat nepohodlné, ale ve skutečnosti jsou určeny k ochraně selat. Dočasné uzavření v bednách zabraňuje tomu, aby prasnice na selata omylem lehla, což by jinak mohlo přirozeně vést k úhynu selat.

Rozhovory o používání klecí, volném pohybu a právu zvířat na vlastní život se budou pravděpodobně i nadále soustředit na velmi osobní lidské názory a hodnoty. Tyto hodnoty jsou sice legitimní, ale nenabízejí žádné objektivní úvahy o definici dobrých životních podmínek zvířat založené na vědeckých poznatcích specifických pro jednotlivé druhy a hospodářské systémy.

Otázku uzavírání zvířat řeší některé právní předpisy EU týkající se konkrétních druhů. Směrnice EU z roku 2007 rovněž stanoví minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných na maso.1.  Jejím cílem je snížit přeplněnost chovů kuřat stanovením maximální hustoty osazení a zajistit lepší životní podmínky zvířat stanovením požadavků, jako je osvětlení, podestýlka, krmení a větrání. Dalším příkladem je evropský sektor vodního ptactva, který v reakci na doporučení Rady Evropy ze dne 22. června 1999 změnil veškeré své vybavení. Všechny individuální klece – épinettes – byly nahrazeny kolektivními klecemi, které umožňují kachnám a husám stát v normálním postoji, bez obtíží se otáčet, mávat křídly a provádět běžné pohyby při krmení a pití. Tento systém ustájení splňuje požadavky na dobré životní podmínky zvířat, hygienické požadavky a ergonomii práce chovatele a zároveň dosahuje vynikající produkce. Směrnice Rady 2007/43/ES(červen 2007)