09.09.2019

PROČ EVROPA PŘEVÁŽÍ ŽIVÁ ZVÍŘATA?

Živá zvířata mohou být přepravována na výkrm nebo na porážku, hlavními důvody jsou:

  • V případě výkrmu: protože některé země jsou relativně vyspělé v selektivním chovu (např. Francie u skotu, Dánsko u prasat) a jiné se specializují na výkrm buď v oblasti výroby krmiv (např. Španělsko)
  • V případě porážky: někdy je to z náboženských důvodů (halal = muslimská tradice, košer = židovská tradice) nebo jen kvůli poptávce po živých zvířatech na trhu.

Existují však i další důvody, proč se živá zvířata přepravují po Evropě a někdy i mimo ni.

Pro chovatelské účely

Chovatelé zvířat pomáhají zlepšovat určité vlastnosti hospodářských zvířat, aby se zlepšilo jejich zdraví a životní podmínky a zároveň se zajistilo lepší využívání zdrojů, což přispívá k udržitelnosti odvětví živočišné výroby. To znamená rozvíjet a udržovat velkou škálu genetických zdrojů. Aby se to dalo co nejlépe zvládnout s ohledem na rizika, jsou zařízení pro šlechtění zvířat umístěna v různých regionech a zemích. Tato různá zařízení v různých zemích pomáhají zajistit nejlepší genetiku pro jednotlivé typy farem, od ekologických až po ostatní moderní farmy, a to za přijatelnou cenu, aniž by došlo k jakémukoli ohrožení zvířat. Pokud se v některém zařízení vyskytne ohnisko nemoci, genetické zdroje stále zůstávají v bezpečí na jiných místech Evropy, nebo dokonce ve třetích zemích. Proto je někdy nutná přeprava živých zvířat, protože ne vždy je možné přepravovat pouze sperma nebo embrya. A chovatelé zavádějí standardy, aby zajistili, že přeprava bude probíhat v nejlepších podmínkách, protože konečným cílem je mít dobře ošetřená, vysoce hodnotná zvířata.

Zemědělství je o živobytí a zemědělci spolu s chovateli zvířat dělají vše pro to, aby zajistili uplatňování předpisů EU o přepravě, a zlepšení přepravy zvířat je důležité pro zdravé evropské odvětví živočišné výroby.

Nařízení EU o přepravě zvířat

Přeprava živých zvířat je v Evropě sporným tématem, zejména v teplejších obdobích, a existují zvláštní pravidla EU, která definují povolené dopravní prostředky a status “způsobilý k přepravě”. Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností stanoví předpisy týkající se: doby přepravy, doby odpočinku, faktoru zatížení a kvality dopravních prostředků. Kromě toho mají jatka další požadavky. Například zvířata mohou být přepravována pouze v certifikovaných dopravních prostředcích. Zvířata musí být také zdravá, aby mohla být klasifikována jako “způsobilá k přepravě”.

Vzhledem k možnému šíření infekčních chorob zvířat kontrolují inspektoři také dodržování pravidel pro čištění a dezinfekci nákladních vozidel.

Přeprava a teplota

V nařízení Rady (ES) č. 1/2005 je stanoveno několik opatření k zajištění odpovídajícího větrání a teploty:

  • Větrací systémy v silničních dopravních prostředcích musí být navrženy, konstruovány a udržovány tak, aby byly schopny kdykoli během jízdy, ať už dopravní prostředek stojí, nebo je v pohybu, udržovat v dopravním prostředku teplotu v rozmezí od 5 °C do 30 °C pro všechna zvířata s tolerancí +/- 5 °C v závislosti na venkovní teplotě.
  • Ventilační systém musí být schopen zajistit rovnoměrné rozdělení vzduchu v celém prostoru s minimálním průtokem vzduchu o kapacitě 60 m3/h/KN užitečného zatížení. Musí být schopen provozu po dobu nejméně 4 hodin nezávisle na motoru vozidla.
  • Silniční dopravní prostředky musí být vybaveny systémem sledování teploty a prostředky pro zaznamenávání těchto údajů. Snímače musí být umístěny v těch částech nákladního vozidla, které jsou v závislosti na jeho konstrukčních vlastnostech s největší pravděpodobností vystaveny nejhorším klimatickým podmínkám. Takto získané teplotní záznamy musí být datovány a na požádání poskytnuty příslušnému orgánu.