09.09.2019

ZVYŠUJÍ SE EMISE (SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ) V ODVĚTVÍ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V EU?

Podle statistik FAO došlo k 51% poklesu emisí z živočišné výroby, a to zejména díky přechodu na specializovanější systém zemědělské živočišné výroby, přičemž stále existuje velký prostor pro zlepšení.

Podle nejnovějších údajů Evropské agentury pro životní prostředí pochází necelých 6 % emisí skleníkových plynů v EU z chovu hospodářských zvířat. Na zemědělství připadá celkem 9,58 % a na nezemědělská odvětví 90,19 %. To zahrnuje dopravu, vytápění, budovy atd., nezahrnuje využívání půdy a změny ve využívání půdy.

Díky novému preciznímu zemědělství a pokročilým agronomickým postupům bude evropské odvětví živočišné výroby i nadále schopno poskytovat evropským spotřebitelům udržitelnější a cenově dostupnější potraviny živočišného původu.

Nemělo by se zapomínat ani na zásadní roli hospodářských zvířat v oběhovém systému zemědělství, například při využívání hnoje (také jako digestátu z bioplynu) pro úrodnost půdy a ukládání uhlíku a při následném zamezení emisí při výrobě agrochemikálií a dalších produktů odvozených od ropy (tj. produktů alternativních ke kůži).

Zdroje: – https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/16817.pdf
 – http://www.fao.org/faostat/en/#compare