09.09.2019

KOLIK VODY SE SPOTŘEBUJE NA VÝROBU 1 KG HOVĚZÍHO MASA?

“Vodní stopa” je populární pojem…

Tento údaj byl poprvé zveřejněn v roce 2002, kdy byl zaveden pojem “vodní stopa” v návaznosti na rostoucí popularitu ukazatelů ekologické stopy. Arjen Hoekstra v době, kdy pracoval v Institutu UNESCO-IHE pro vzdělávání v oblasti vody, vytvořil vodní stopu jako metriku pro měření množství vody spotřebované a znečištěné k výrobě zboží a služeb v celém jejich dodavatelském řetězci. Zájem o vodní stopu po jejím zavedení do odborné literatury rychle rostl. V současné době pracuje síť Water Footprint Network na harmonizaci a propagaci konceptu “vodní stopy”.

…která skrývá komplexní hodnocení 

Vodní stopa je ukazatel spotřeby sladké vody, který se zabývá nejen přímou spotřebou vody spotřebitelem nebo výrobcem, ale také nepřímou spotřebou vody. Zahrnuje vlastně “tři typy vodních zdrojů”: modrou vodu (povrchová nebo podzemní voda, kterou spotřebovávají zvířata a zavlažování), šedou vodu (voda používaná k odvádění odpadních vod a jejich recyklaci) a zelenou vodu (srážky).

Vodní stopa hospodářských zvířat je z 93 % tvořena “zelenou vodou”. Je nezbytné se podívat na strukturu vodní stopy. Pokud vezmeme v úvahu průměrnou spotřebu vody u hospodářských zvířat, více než 90 % tvoří zelená voda (dešťové srážky) zachycená v půdě a odpařená rostlinami, která se vrací do koloběhu vody. K tomu by docházelo s hospodářskými zvířaty i bez nich.

Zelená voda, která je součástí těchto cyklů, neodráží čistou spotřebu vody pro živočišnou výrobu. Skutečný nedostatek vody může vycházet pouze z modré vody. Pokud se zelená voda z výpočtu vyloučí, vědecká komunita se domnívá, že na výrobu 1 kg hovězího masa je potřeba 550-700 l (včetně šedé a modré vody). Podle francouzské národní výzkumné agentury INRA by 1 kg hovězího masa ve skutečnosti odstranil z koloběhu přibližně 50 l “skutečné” vody (modré vody).

Při použití stejného přístupu lze odhadnout, že u vepřového masa bude potřeba vody 450 l, u kuřecího masa 300 l, u vajec 244 l a u mléka 86 l, jak je uvedeno v tabulce.

Citace závěru vědecké publikace Animal Frontiers: “Voda je vzácný zdroj, který musí být celosvětově chráněn ve všech odvětvích hospodářství, včetně zemědělství, a tedy i chovu hospodářských zvířat. Nástroje, jako je vodní stopa a LCA, jsou k dispozici, ale jejich interpretace ze strany tvůrců politik musí být upřesněna.” – ochrana vody je nezbytná, ale pro skutečné měření spotřeby je nutné zpřesnění údajů.

Zdroje: –
https://www.theguardian.com/news/datablog/2013/jan/10/how-much-water-food-production-waste
– M.M Mekonnen et A.Y. Hoekstra, The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products, Value of Water Research Report Series no 48, UNESCO-IHE
 – https://waterfootprint.org/en/about-us/aims-history
 – Water footprint assessment manual
 – http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles/Tous-les-dossiers/Fausse-viande-ou-vrai-elevage/Quelques-idees-fausses-sur-la-viande-et-l-elevage/(key)/0
 – https://academic.oup.com/af/article/2/2/9/4638620.