ČLÁNKY A FAKTA SE ZAMĚŘENÍM NA ŽIVOČIŠNOU VÝROBU

Více z této sekce

HEPARIN, PŘEHLÍŽENÝ PŘÍKLAD PŘÍNOSU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT MIMO PRODUKCI POTRAVIN.

Odvětví živočišné výroby neprodukuje pouze vysoce kvalitní bílkoviny pro lidskou spotřebu. Často...

Přečtěte si více >

VÍCE DO DETAILU…

Více z této sekce

VLIV KONZUMACE MASA NA NAŠE ZDRAVÍ

Maso bylo a stále je důležitým zdrojem potravy, protože poskytuje širokou škálu cenných živin, které naše...

Přečtěte si více >

PLÁNOVANÉ AKCE

Přečtěte si více

24. října 2023, 13. ročník konference masného průmyslu Meating 2023 & oficiální spuštění webových stránek Fakta o Mase

Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování masa. Náš MEATING znamená setkání...

Přečtěte si více >

MANIFEST KAMPANĚ

Je to fakt, odvětví živočišné výroby je dnes v epicentru veřejných debat v Evropě i mimo ni. S těmito debatami se pojí mnoho mýtů a stereotypů, které vytvářejí obraz, jež je v příkrém rozporu s realitou, s níž se setkávají zemědělci a odborníci v praxi. Tato situace je nebezpečná, protože model chovu hospodářských zvířat v EU bude čelit obrovským výzvám, aby zajistil ekonomickou životaschopnost, generační obnovu a přizpůsobení se společenským a environmentálním požadavkům.

Model chovu hospodářských zvířat v EU, založený na diverzifikovaných, místních a rodinných zemědělských strukturách, je páteří venkovských oblastí EU. Podporuje velké množství pracovních míst a průmyslových odvětví, přispívá k oběhovému a biohospodářství a zároveň zajišťuje stálé a cenově dostupné dodávky výživných potravin, které jsou nezbytné pro vyváženou stravu. Přestože si toto odvětví mnohé výzvy plně uvědomuje a zároveň v této věci jedná, odstranění chovu hospodářských zvířat z Evropy – tzv. odchod z odvětví – by mělo závažné negativní důsledky. Cílem European Livestock Voice je přinést fakta z “terénu” a nabídnout určitou rovnováhu v debatě o budoucnosti živočišné výroby. Nebudeme vám říkat, co si máte myslet nebo co máte dělat, ale je nezbytné, abyste se seznámili s oběma stranami příběhu, protože když se rozhodnete, vyberete si také všechny jeho důsledky! #MeattheFacts