ČLÁNKY A FAKTA SE ZAMĚŘENÍM NA ŽIVOČIŠNOU VÝROBU

Více z této sekce

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY MASA ZA ÚČELEM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BY MOHLO VÉST K NEDOSTATKU MIKROŽIVIN V LIDSKÉ VÝŽIVĚ

Politiky prosazující snížení spotřeby masa za účelem ochrany životního prostředí by mohly vést k...

Přečtěte si více >

VÍCE DO DETAILU…

Více z této sekce

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT A SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ V EU

Na trhu s potravinami v EU existují různé systémy označování potravin, jejichž cílem je informovat zákazníky...

Přečtěte si více >

NAŠE AKTIVITY

Přečtěte si více

EUROPEAN LIVESTOCK VOICE ZVEŘEJNIL SVŮJ MANIFEST

Živočišná výroba je základem života Projekt European Livestock Voice byl zahájen v Bruselu krátce po...

Přečtěte si více >

MANIFEST KAMPANĚ

Je to fakt, odvětví živočišné výroby je dnes v epicentru veřejných debat v Evropě i mimo ni. S těmito debatami se pojí mnoho mýtů a stereotypů, které vytvářejí obraz, jež je v příkrém rozporu s realitou, s níž se setkávají zemědělci a odborníci v praxi. Tato situace je nebezpečná, protože model chovu hospodářských zvířat v EU bude čelit obrovským výzvám, aby zajistil ekonomickou životaschopnost, generační obnovu a přizpůsobení se společenským a environmentálním požadavkům.

Model chovu hospodářských zvířat v EU, založený na diverzifikovaných, místních a rodinných zemědělských strukturách, je páteří venkovských oblastí EU. Podporuje velké množství pracovních míst a průmyslových odvětví, přispívá k oběhovému a biohospodářství a zároveň zajišťuje stálé a cenově dostupné dodávky výživných potravin, které jsou nezbytné pro vyváženou stravu. Přestože si toto odvětví mnohé výzvy plně uvědomuje a zároveň v této věci jedná, odstranění chovu hospodářských zvířat z Evropy – tzv. odchod z odvětví – by mělo závažné negativní důsledky. Cílem European Livestock Voice je přinést fakta z “terénu” a nabídnout určitou rovnováhu v debatě o budoucnosti živočišné výroby. Nebudeme vám říkat, co si máte myslet nebo co máte dělat, ale je nezbytné, abyste se seznámili s oběma stranami příběhu, protože když se rozhodnete, vyberete si také všechny jeho důsledky! #MeattheFacts