30.11.2023

"POVĚST" JE NEJVĚTŠÍ VÝZVOU HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY A VÝROBY MASA.

Chov hospodářských zvířat a produkce masa neprožívá nejlepší období. Zcestným a poněkud nezodpovědným způsobem se stávají středem debaty se silným ideologickým podtextem a malým vědeckým základem, kterou podporují a organizují velké organizace, jež se s jasnými ekonomickými zájmy a multimilionovými rozpočty snaží za každou cenu získat kus koláče v boji o globální trh s bílkovinami.

Je také zřejmé, že nebojujeme stejnými zbraněmi, a to ani z finančního hlediska, ani z hlediska kontextu, protože na rozdíl od nás se zdá, že těmto stranám stačí sdílet pseudovědecké názory, dezinformace a v lepším případě polopravdy, aby je slyšeli spotřebitelé, někdy špatně informovaní spotřebitelé, kteří si neuvědomují problémy, které mohou vzniknout pro jejich zdraví vyloučením masa z jejich stravy.

V této době trvalé a bezprecedentní “infoxikace” by se média měla vrátit k ověřování faktů. Bohužel některá média surfují na této vlně diskreditace odvětví živočišné výroby. Motivována hromaděním kliků se nevyhýbají typickým clickbaitovým, senzacechtivým titulkům, po nichž následují příběhy s pochybnou validitou, kde jsou jakékoli údaje nahrazeny často frivolním, pomíjivým “příběhem”.

V důsledku těchto útoků je naše image a pověst značně poškozena a činnost a hodnoty celého odvětví a výživová role masa a živočišných produktů jsou denně zpochybňovány.

Musíme si však přiznat, že si za to částečně můžeme sami a že nejsme ochotni se ozvat a zastavit současnou stigmatizaci tohoto odvětví.

Abychom tuto situaci zvrátili a obhájili svou pověst, znovu učinili konzumaci masa součástí nutričně vyvážené stravy a propagovali hodnotu našich výrobků, musí se odvětví sjednotit a pokusit se znovu získat půdu pod nohama, převzít kontrolu nad vyprávěním a zabránit ostatním, aby o nás mluvili.

Nastal čas bránit to, co nám patří.

Můžeme tak učinit jako jednotný hlas, s proaktivní a jasnou komunikací a zdůvodněním podloženým vědeckými poznatky a se zajímavým vyprávěním, které bude čelit dezinformacím a negativním narativům šířeným aktivisty a lobby odpůrců masa, některými politiky a některými médii, kteří nedosáhnou ničeho jiného než zmatení společnosti.

Hlas vědců, konkrétně více než 1100 vědců z celého světa, se již ozývá prostřednictvím takzvané Dublinské deklarace, která aktivně upozorňuje na roli masa v lidské výživě a systémy chovu hospodářských zvířat ve společnosti.

Nyní je tedy na nás, abychom využili znalostí našeho odvětví a všech vědců, kteří pochopili tento posun ve vnímání a staví se více ve prospěch hospodářských zvířat, a obnovili rovnováhu.

V této souvislosti se zástupce ředitele ANICE (španělský masný průmysl) Giuseppe Aloisio, velký obdivovatel “myšlení katedrál” Romana Krzanariče, dělí o teorii tohoto australského filozofa. Krzanaric tvrdí, že velkým problémům lidstva je třeba čelit se stejným přístupem jako stavitelé středověkých katedrál, kteří začali stavět s vědomím, že se dokončení svého díla během svého života nedočkají.

Odvětví masa má svou katedrálu, které se říká “naše pověst”, říká Aloisio. “Čím dříve začneme skutečně společně klást cihly s jednotnou vizí, tím dříve ji budeme moci vidět dokončenou.” A toto “my všichni” je hodnotový řetězec živočišné výroby v jeho nejširší definici, zahrnující také distribuci, což je úsek, který v první řadě přijímá výnosy od spotřebitelů”.

Sami to však dnes nezvládneme. Více než kdy jindy potřebujeme podporu našich politiků, abychom dosáhli pokroku a znovu získali důvěryhodnost tváří v tvář všem těm, kteří svým nezodpovědným trváním na ideologii a přehlížením vědy vetují maso, jeho pozitivní přínosy a dobrou práci provozovatelů hodnotového řetězce živočišné výroby.

Tento článek napsal ANICE pro RealidadGanadera. Zde je ve původní  verze  ve španělštině.