10.01.2024

PRŮZKUM BRITSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIE: 10 % BRITSKÝCH PRODUCENTŮ MLÉKA PRAVDĚPODOBNĚ PŘESTANE DO ROKU 2025 VYRÁBĚT MLÉKO

Z průzkumu Britské zemědělské Unie (NFU), který byl zveřejněn v roce 2023, a který proběhl mezi téměř 600 britskými producenty mléka v Anglii a Walesu, vyplynulo, že téměř 10 % producentů se domnívá, že do roku 2025 pravděpodobně přestanou vyrábět mléko. Počet producentů, kteří předpokládají ukončení činnosti, v posledních letech vzrostl o 7 %. Výsledky průzkumu jsou znepokojivé, odhalují, že odvětví mléka a mléčných výrobků má nejistou budoucnost. Nízké ceny, nedostatečné výnosy, nestabilní trhy a rozsah potřebných investic na farmách jsou důvodem, proč mnoho britských producentů mléka uvažuje o ukončení produkce. Kromě toho je znepokojuje zejména růst cen vstupů, včetně krmiv (+ 84 %), energií (+ 83 %) a hnojiv (+ 74 %).

Menší producenti, kteří produkují méně než 1 milion litrů mléka ročně, jsou současnou situací na trhu ovlivněni nejvíce ve srovnání s těmi, kteří produkují větší objemy. U menších podniků je větší pravděpodobnost, že zastaví výrobu dokonce už během následujících dvou let. Dalších 23 % respondentů uvedlo, že si nejsou “jisti”, zda jejich podnik bude pokračovat ve výrobě mléka i po březnu 2025, a usilovně přemýšlejí o své budoucnosti v tomto odvětví. Na základě údajů AHDB je v současné době ve Velké Británii odhadem 7.500 producentů mléka. Už toto číslo ale představuje pokles o 4,8 % od roku 2022.

Více než třetina (36 %) těch, kteří ukončují výrobu, tak činí z důvodu odchodu do důchodu, přičemž téměř pětina (18 %) předává své hospodářství další generaci. Téměř tři čtvrtiny (74 %) respondentů také uvedly jako překážku růstu přístup k zemědělské pracovní síle. Více než polovina (52 %) výrobců, kteří ukončují výrobu, nedokáže udržet krok s rozsahem investic, které jejich podnik potřebuje, aby zůstal v souladu s předpisy. Jednou z nich je skladování kejdy, což je faktor, který většina (91 %) zdůraznila jako hlavní problém při zvažování, zda v budoucnu zvýšit produkci. Z tohoto důvodu NFU vyzvalo britskou vládu k tomu, aby zemědělcům produkujícím mléko a mléčné výrobky zajistila snazší přístup k finančním prostředkům v rámci environmentálního rámce, jako je grant DEFRA na kejdovou infrastrukturu a SFI (Sustainable Farming Incentive), aby měli potřebnou podporu pro další rozvoj. Jak uvedl předseda představenstva NFU Dairy Board Michael Oakes: “Inflace a výrobní náklady ohrožují dlouhodobou odolnost chovu dojnic, což vede ke “krizi důvěry” mezi britskými chovateli dojnic. Výsledky průzkumu označily spravedlnost dodavatelského řetězce za klíčový faktor, přičemž téměř 90 % producentů mléka uvedlo, že spravedlivý dodavatelský řetězec je klíčový pro podporu budoucí produkce mléka. Nová regulace smluv v celém odvětví, která by měla být zavedena koncem tohoto roku, musí podporovat spravedlivější, transparentnější a odpovědnější dodavatelské řetězce.

Vzhledem k rostoucím protestům zemědělců v celé Evropě se tento pocit nejistoty, zda pokračovat v zemědělské činnosti, stává běžným i pro mnoho zemědělců mimo Spojené království.