04.10.2022

ŠVÝCARSKO: INTENZIVNÍ CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NEBUDE ZAKÁZÁN

Společný pokus sdružení na ochranu zvířat o zákaz průmyslového chovu hospodářských zvířat ve Švýcarsku se ukázal jako neúspěšný. Švýcarští občané byli vyzváni, aby hlasovali v referendu, které navrhovalo zrušení tzv. intenzivních chovů hospodářských zvířat a zavedení nových zákonů o dobrých životních podmínkách zvířat. Namísto toho, aby referendum ignorovali jako něco, co nevyžaduje velkou pozornost, přišli Švýcaři v plné síle odmítnout návrh na zákaz “intenzivního chovu”, protože zemědělské postupy ve Švýcarsku již zaručují vysokou úroveň welfare, bezpečnosti a hygieny.

Návrh požadoval, aby vláda zavedla přísnější pravidla pro dobré životní podmínky zvířat, například aby jim umožnila přístup do venkovního prostředí a zakázala některé jateční praktiky. Podle sdružení na ochranu zvířat by měl být zákaz intenzivního chovu zahrnut do švýcarské ústavy. Požadavky by měly být povinné i pro potraviny živočišného původu dovážené z jiných zemí.

V neděli 25. září 2022 ale 62,86 % švýcarských voličů návrh odmítlo. Referendum nedosáhlo výsledku, v nějž nevládní organizace na ochranu zvířat doufaly. Výsledky potvrdily, že nedojde k žádným změnám, jak do značné míry předpovídaly průzkumy před hlasováním. Také vláda se okamžitě vyjádřila proti návrhu s tím, že takové změny by porušily obchodní dohody, zvýšily provozní a investiční náklady zemědělských podniků a zvýšily ceny potravin pro spotřebitele.

Ti, kteří hlasovali proti, vědí, že zemědělci, kteří používají intenzivní zemědělské postupy, již respektují dobré životní podmínky zvířat. Takzvaný průmyslový chov hospodářských zvířat hraje důležitou roli při zásobování rostoucího počtu obyvatel bezpečnými, cenově dostupnými a udržitelnými potravinami. Kromě toho vzhledem k průměrné velikosti farem nelze pojem “intenzivní” snadno použít pro farmy ve Švýcarsku, podobně jako v EU. A bylo by smysluplnější označovat tyto konvenční farmy jiným termínem než “intenzivní”, protože ten označuje negativní praktiky. Konvenční chov hospodářských zvířat je dnes díky technologiím efektivní, produkuje více s menším množstvím zdrojů, a má tak menší dopad na životní prostředí.

Výsledek tohoto hlasování je nejen úspěchem pro zemědělce a občany, ale odráží také dobré obecné pochopení zemědělských postupů. To však neznamená, že nelze přijmout žádná další opatření k dalšímu zlepšení dobrých životních podmínek skotu, kuřat a prasat. Zemědělci jsou odhodláni chránit dobré životní podmínky, omezovat používání antibiotik, zvyšovat efektivitu a produkovat výživné a cenově dostupné potraviny s nízkým dopadem na životní prostředí.

“Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná definice toho, co se rozumí pod pojmem “intenzivní zemědělství”, považuji tento výsledek za pozitivní odraz toho, že většina občanů není ochotna posuzovat praktiky, o kterých mají jen malé nebo žádné znalosti,” říká Roxane Feller, generální tajemnice organizace AnimalhealthEurope – Výsledek ukazuje, že lidé chápou, že větší farmy jsou potřebné k tomu, aby bylo možné zajistit lidem výživuudržitelným a cenově dostupným způsobem, a že Švýcaři souhlasí s tím, že většinazemědělských postupů již respektujedobré životní podmínky zvířat.