24.08.2022

ZEMĚDĚLCŮM ZÁLEŽÍ VÍCE NA ZVÍŘATECH NEŽ NA PENĚZÍCH.

Každý chovatel hospodářských zvířat vám potvrdí, že dobré životní podmínky zvířat jsou nejvyšší prioritou, zejména na větších farmách. Bez spokojených zvířat, o která je dobře postaráno, se chovem hospodářských zvířat nelze uživit. Stejně jako v každém jiném podnikání je tedy vydělávání peněz zásadní, ale intenzifikace chovu hospodářských zvířat neznamená, že je třeba opomíjet základy dobrých životních podmínek zvířat.

Hlavním cílem každého zemědělce je zajistit si příjem a zároveň produkovat vysoce kvalitní produkty, které odpovídají požadavkům trhu. Chov hospodářských zvířat v Evropě zahrnuje širokou škálu postupů a výrobních metod, proč se tedy jeden termín, “intenzivní zemědělství”, tak často používá k vykreslení negativního obrazu zemědělství?

Odvětví živočišné výroby se již delší dobu snaží vytvořit neutrálnější terminologii, která by lépe odrážela moderní modely výroby účinně využívající zdroje.

Bez ohledu na terminologii a postupy se však na všechny evropské chovy hospodářských zvířat vztahují přísná pravidla, která se týkají i dobrých životních podmínek zvířat podle Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. Chovatelské postupy považované za intenzivní představují pokročilý způsob hospodaření, při kterém se mimo jiné pečlivě sledují otázky související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, odpovědným využíváním genetických zdrojů zvířat, udržitelnou výživou a krmením zvířat.

Udržování dobrého zdravotního stavu zvířat na základě lepšího genetického výběru, vyváženého krmiva a moderních monitorovacích nástrojů také maximalizuje příjmy zemědělců. V této souvislosti platí, že co je dobré pro zvířata, je dobré i pro zemědělce.

Mnoho různých typů zemědělských postupů v Evropě zajišťuje obyvatelstvu pravidelný přísun bezpečného a cenově dostupného mléka, masa, ryb a vajec. A moderní zemědělské modely jsou jednoduše řečeno vývojem zemědělství, který odráží vývoj moderních společností.