21.10.2023

OBSAHUJE KRMIVO PRO ZVÍŘATA SLOŽKY Z GM PLODIN?

Hospodářská zvířata mohou dostávat krmivo obsahující krmné složky z geneticky modifikovaných (GM) plodin. Například velká část sójového šrotu používaného v EU se vyrábí z geneticky modifikované sóji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) testoval všechny krmné suroviny vyrobené z geneticky modifikovaných plodin používaných v EU z hlediska bezpečnosti potravin a krmiv.

Velká část vědeckého  výzkumu podporuje názor, že povolené geneticky modifikované plodiny jsou pro lidskou a zvířecí spotřebu stejně bezpečné jako jejich geneticky nemodifikované ekvivalenty. Kromě toho jsou krmné suroviny odvozené od GMO součástí výroby krmiv pro zvířata již více než 25 let. Současné využití technologie GMO v plodinách se zaměřuje na zvýšení výhodných vlastností pro zemědělce na orné půdě, jako je zvýšení výnosů a snížení používání pesticidů. Dostupné krmné suroviny odvozené z GMO plodin neposkytují evropskému chovu hospodářských zvířat žádné zvláštní nutriční výhody ani nevýhody.

V roce 2007 EFSA uvedl, že mnoho experimentálních studií s hospodářskými zvířaty ukázalo, že v tkáních, tekutinách nebo jedlých produktech hospodářských zvířat – včetně brojlerů, skotu, prasat nebo křepelek – nebyly zjištěny žádné rekombinantní fragmenty DNA nebo proteiny odvozené z geneticky modifikovaných rostlin. A můžete zapomenout na myšlenku, že hospodářská zvířata, která konzumují GM rostlinné materiály, se stávají GM zvířaty. To je stejně absurdní, jako kdybyste řekli, že člověk, který jí salát, je salát. Koncept “jste to, co jíte” není třeba brát doslova! S rozšířením GMO technologií ve velkých zemědělských exportních zemích, jako jsou USA, Brazílie a Argentina, se krmné suroviny odvozené od GMO staly hlavním proudem v celosvětovém obchodě s komoditami, zejména se sójou a kukuřicí. EU jestále závislá na globálním trhu, pokud jde o dodávky krmiv, zejména krmných surovin bohatých na bílkoviny s obsahem 30-50 %, takže hospodářské subjekty v EU musí dovážet krmné suroviny pocházející z GMO plodin. Krmiva dodávaná chovatelům hospodářských zvířat, která obsahují více než 0,9 % krmných surovin z GMO, jsou označena odpovídajícím způsobem . Živočišné produkty chované v podmínkách ekologického zemědělství nesmějí být krmeny krmivy obsahujícími složky vyrobené z GMO nebo s GMO. Kromě toho bylo v různých členských státech vyvinuto několik iniciativ s cílem uspokojit poptávku po dalších živočišných produktech krmených “krmivy bez GMO”. Spotřebitelům, kteří si přejí tyto živočišné produkty kupovat, se tak nabízí možnost volby.