13.04.2023

VÝZNAM DOPLŇKOVÝCH LÁTEK PRO UDRŽITELNÝ CHOV ZVÍŘAT, JEJICH ZDRAVÍ A POHODU.

Doplňkové látky jsou složky přidávané do krmiv ve velmi malých množstvích (v řádu miligramů na kilogram), které plní určité důležité funkce. Některé z těchto složek jsou esenciálními živinami, což znamená, že si je zvířata nedokážou sama syntetizovat, a proto budou mít nedostatek těchto esenciálních živin, pokud nebudou zařazeny do jejich krmiva. Příkladem jsou vitaminy, karotenoidy, aminokyseliny (složky bílkovin), soli a minerální látky. Krmné doplňkové látky mohou také zlepšit vlastnosti krmiv tím, že zvýší jejich nutriční hodnotu, chuť a strukturu a pomohou zachovat jejich kvalitu, čerstvost a zdravotní nezávadnost.

Výživa není jedinou funkcí doplňkových látek, která přispívá k zachování a podpoře zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Některé přísady, jako jsou aromata a barviva, mohou stimulovat chuť zvířat v citlivých obdobích (jako u lidí), například při odstavu. Jiné doplňkové látky, například probiotika, pomáhají udržovat rovnováhu střevní mikroflóry (stejně jako u lidí), což vědecky prokázaným způsobem posiluje jejich imunitní systém. Celkově tyto funkce posilují zdraví zvířat a snižují možnost podlehnutí škodlivým mikroorganismům a onemocnění.

Krmné přísady mohou také zlepšit manipulační a hygienické vlastnosti krmiv. Nejdůležitější je zachování kvality a nutriční hodnoty krmiva, což přispívá ke kvalitě konečných živočišných produktů. Hospodářská zvířata potřebují bezpečná, výživná, plnohodnotná a kvalitní krmiva, aby mohla produkovat zdravé potraviny pro lidskou spotřebu.

V neposlední řadě se stále více uznává význam doplňkových látek pro zlepšení udržitelnosti chovu zvířat, protože mohou snížit ekologickou stopu, včetně emisí skleníkových plynů a fosforu.

Aby mohla být složka povolena na trh EU jako doplňková látka, musí projít pečlivým technickým a vědeckým hodnocením. Komplexní hodnocení prováděné Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) zajišťuje, že všechny doplňkové látky jsou bezpečné nejen pro samotná zvířata, ale také pro pracovníky a uživatele, kteří s krmivem manipulují, pro spotřebitele živočišných produktů a pro životní prostředí.

Nepoužívání doplňkových látek by mělo závažné negativní důsledky pro zvířata, životní prostředí a spotřebitele živočišných produktů. Ve většině případů by svět bez doplňkových látek znamenal nutnost používat ještě více přísad k zajištění odpovídající výživy. Kromě řešení důsledků dodávání nadbytečného množství krmiva, které by mohlo vést k přejídání a nemocem, by to znamenalo využití většího množství půdy, vody a energie, čímž by se zvýšila ekologická stopa spojená s chovem zvířat.

Souhrnně řečeno, udržitelné zemědělství vyžaduje krmné přísady, které zlepšují trávení zvířat, což vede k vyššímu poměru konverze krmiva pro efektivnější využití půdy, vody a energie. Zajišťuje také lepší hygienické vlastnosti (zdravotní nezávadnost), zachování kvality a bezpečnosti krmiva a optimalizaci jeho nutričního obsahu. Krmné doplňkové látky jsou nezbytné pro uspokojení funkčních a výživových potřeb zvířat a pro zachování jejich zdraví a dobrých životních podmínek. Podívejte se na krátká animovaná videa FEFANA, která vysvětlují přínos speciálních krmných přísad k dobrým životním podmínkám zvířat, udržitelnému chovu zvířat a boji proti antimikrobiální rezistenci.