09.09.2019

JE POČET ZVÍŘAT DŮLEŽITÝ PRO ÚROVEŇ BLAHOBYTU ZVÍŘAT VE STÁJI?

Neexistují žádné důkazy o tom, že by zemědělci ve velkých podnicích pohlíželi na dobré životní podmínky zvířat jinak než zemědělci v malých podnicích. V závislosti na úvahách o tom, co welfare obnáší, je pravděpodobnější, že menší farmy umožňují přístup ven, a někteří lidé tento aspekt při posuzování welfare zvířat oceňují, neexistují ale žádné důkazy, které by potvrzovaly nižší standardy welfare z vnitřního ustájení.

U větších farem lze konstatovat, že tyto produkční systémy s větší pravděpodobností zavádějí vědecky podložené standardní operační postupy, zajišťují školení pro své zaměstnance a využívají technologie ke sledování a monitorování zvířat a zavádějí nákladné změny ke zlepšení welfare.

Studie “Velikost farmy a dobré životní podmínky zvířat” z roku 20161 uvádí, že politické a propagační úsilí zaměřené na zvrácení nárůstu velikosti farem by bylo lepší zaměřit na zlepšení welfare na farmách všech velikostí.