09.09.2019

MASO JE VRAŽDA! – VYTVÁŘENÍ DISKURZU PRO MORÁLNÍ DILEMA?

Ve filozofickém smyslu je tato myšlenka založena na pojetí života jako morálně “posvátného” bez ohledu na to, zda jde o život člověka nebo zvířete. V návaznosti na to zastánci tvrdí, že zvířata mají nárok na podobná práva na svobodu jako lidé, zejména právo na vlastní život. Pro většinu lidí je však konzumace masa tou nejpřirozenější věcí na světě. I tato intuice má své opodstatnění. V současné době v přírodních vědách převládá teorie, že konzumace zpracovaných živočišných bílkovin byla rozhodujícím prvkem ve vývoji lidstva. Studie ukazují, že bez masa by bylo biologicky nemožné, aby se u člověka vyvinul tak velký mozek, a z toho vyplývá závěr, že za samotné lidstvo vděčíme konzumaci živočišných bílkovin. Jednoduše řečeno, lidé jsou všežravci z evolučního záměru.

Rozsáhlá studie ukázala, že 84 % vegetariánů se nakonec vrátí ke konzumaci masa, přičemž 30 % z nich uvedlo, že při bezmasé stravě pociťovali specifické zdravotní příznaky. Zatímco někteří lidé bezmasou stravu zvládají dobře, jiní zjevně ne, a na tomto pozadí se zdá být poněkud nemístné tvrdit, že maso je vražda.

Kromě toho, že pojídání masa je do jisté míry zakořeněno v lidské DNA, existuje řada dalších problémů spojených s myšlenkou “maso je vražda”. Pokud je život jako takový univerzálně posvátný, spadají pak do oblasti morálního zájmu také stromy a rostliny? Je jím i hmyz? Kde je hranice a proč ji stanovujeme? Další problém vyvstává, když vezmeme v úvahu všechna divoká zvířata, která nevyhnutelně umírají na polích, zatímco lidé pěstují plodiny pro rostlinnou stravu, stejně jako jsou otázky týkající se důležitých léků, které lze vyvinout pouze prostřednictvím pokusů na zvířatech, nebo hubení škůdců, které kromě mnoha jiných výhod zabraňuje šíření nemocí.

I když „maso je vražda“ je možná poutavý slogan, univerzální práva na svobodu jsou založena právě na myšlence, že lidé jsou schopni chápat pojem svoboda, tedy svobodu vyjadřovat své myšlenky a nápady. Maso tedy může být vraždou pro nepatrný počet lidí na tomto světě. Pro většinu lidí je maso prostě součástí zdravé, vyvážené stravy a také dědictvím naší lidské evoluční historie. Co není přirozené ani přijatelné z hlediska evoluce lidstva, je současné a všeobecné plýtvání potravinami, které je tak vzácným zdrojem. Zemědělci jsou si toho dobře vědomi a často se jako první zapojují do boje proti plýtvání potravinami.   

Zdroje:  – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5417583/
https://time.com/4252373/meat-eating-veganism-evolution/
 – https://www.berkeley.edu/news/media/releases/99legacy/6-14-1999a.html
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/diagnosis-diet/201903/the-brain-needs-animal-fat