04.10.2019

PROČ EVROPA DOVÁŽÍ TOLIK SÓJI?

Potřeba dovozu sóji pro krmení zvířat souvisí se specifickou výživovou potřebou. Iniciativu EU na podporu místní produkce rostlinných bílkovin s cílem zvýšit naši soběstačnost v oblasti bílkovin vítá evropské odvětví živočišné výroby, nicméně se očekává, že Evropa bude v dohledné budoucnosti i nadále závislá na dovozu značného množství sóji.
Z revidované bilance krmných bílkovin EU, kterou Evropská komise zveřejnila v květnu 2019, vyplývá, že z hlediska celkové potřeby bílkovin je Evropa soběstačná ze 79 %. V kategorii krmných surovin “s vysokým obsahem bílkovin” (30-50 % bílkovin) je však Evropa soběstačná pouze z 29 %, a proto je silně závislá na dovozu, který z velké části vyplňuje sójový šrot.
EU ročně dováží přibližně 30 milionů tun sójového šrotu. Toto číslo je za posledních 30 let poměrně stabilní. Sójové produkty se staly hlavním zdrojem krmných surovin bohatých na bílkoviny pro krmivářský průmysl na celém světě a stanovují měřítko pro všechny ostatní zdroje rostlinných bílkovin. Sójové plodiny dosahují jedinečně vysokých hodnot v klíčových nutričních charakteristikách, které určují kvalitní zdroj bílkovin pro výrobu krmiv pro mnoho druhů hospodářských zvířat: profil aminokyselin, koncentrace bílkovin, hustota živin, stravitelnost a chutnost. Ale také jejich cenová dostupnost, stálost a všestranná dostupnost, včetně možnosti využití nástrojů pro zajištění cen, z nich činí první volbu pro odborníky na výživu zvířat i nákupčí krmiv.
Iniciativa EU na podporu místní produkce rostlinných bílkovin je pokusem o zvýšení soběstačnosti v oblasti krmných surovin bohatých na bílkoviny, které EU v současnosti musí dovážet. Pro chov hospodářských zvířat v Evropě je to jistě vítaná iniciativa, zejména z hlediska agronomického střídání. Nicméně se očekává, že Evropa bude i nadále závislá na dovozu značného množství sóji, a to i v dlouhodobém horizontu.

Zdroje: – https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/plants_and_plant_products/documents/report-plant-proteins-com2018-757-final_en.pdf