06.09.2019

JE ZPRACOVÁNÍ SYNONYMEM NEZDRAVÉHO?

Oxfordský slovník slovo “processing” definuje jako “provedení řady mechanických nebo chemických operací s (něčím) za účelem jeho úpravy nebo uchování“. Některé kroky zpracování jsou neškodné nebo mohou být dokonce prospěšné, například umožňují konzervaci nebo zvyšují biologickou dostupnost mikroživin nebo jiných prospěšných látek. Binární opozice jako “zpracované/přírodní”, z nichž jeden pojem je více ceněn než druhý, byly poststrukturální teorií odhaleny jako pouhé kulturní konstrukty, nikoliv jako základní kategorie, o které se můžeme s jistotou opřít.

Některé složky používané k výrobě masných výrobků mají navíc senzorické, technologické a zejména hygienické výhody, které jsou většinou opomíjeny, zatímco jejich potenciální negativní dopady jsou přeceňovány. Například dusičnany ve fermentovaném mase vedou k rozvoji barvy a chuti a ke zvýšení bezpečnosti potravin, přičemž tyto podíly jsou velmi malé ve srovnání s příjmem prostřednictvím pitné vody nebo zeleniny. Zdroje: –
Gibney et al., 2017
– Cornwell et al., 2018; King a White, 1999
– Ribas-Agustí et al., 2017; Weaver et al., 2014