29.09.2023

BUDOUCNOST HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT V EU A MIMO NI": SPOLEČNĚ ZA UKONČENÍ POLARIZACE V OBLASTI CHOVU ZVÍŘAT

Brusel 29. září – Partnerská sdružení European Livestock Voice, která zastupují hodnotový řetězec v oblasti chovu hospodářských zvířat, se sešla, aby uspořádala otevřenou výměnu názorů týkající se budoucnosti chovu hospodářských zvířat v EU i mimo ni. Akce určená pouze pro zvané se konala ve čtvrtek 28. září v Bruselu v koncertní síni Concert Noble. Cílem akce bylo navázat dialog mezi vědci, politiky, nevládními organizacemi a soukromým sektorem a najít způsob, jak řešit problémy v našich potravinových systémech prostřednictvím proveditelných a praktických řešení, a ukončit současnou polarizaci kolem chovu zvířat.


Po úvodním slovu moderátorky akce Rose O’Donovanové, redaktorky AGRA FACTS, přednesl Thanawat Tiensin, ředitel FAO pro živočišnou výrobu a zdraví, videoposelství o úloze FAO při podpoře udržitelné živočišné výroby na celém světě.
 První ze série čtyř panelových diskusí na této akci byla zaměřena na “Dobré životní podmínky zvířat v chovech hospodářských zvířat”, které se zúčastnili Léonard Théron, RumeXpert (Univerzita v Liège), Antonio Velarde, IRTA, a Inês Grenho Ajuda, Eurogroup for Animals.

“Právní předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat nebyly revidovány již více než dvě desetiletí, během nichž řada studií upozornila na to, že stávající právní předpisy nejsou vhodné pro ochranu dobrých životních podmínek zvířat.” – Toto poznání by mělo být naším referenčním bodem. Aby byl dodržen časový plán realizace, musí zúčastněné strany spolupracovat, a ne postupovat opačným směrem. EU má příležitost stát se skutečným lídrem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Její promeškání by bylo selháním pro všechny,” uvedla Inês Grenho Ajuda.

Panelisté diskutovali o přínosu moderních technologií pro zlepšení dobrých životních podmínek zvířat, jako jsou senzory pro průběžné sledování zvířat, které rovněž umožní definovat nové znaky pro zlepšení dobrých životních podmínek v programech a strategiích chovu zvířat. Byly rovněž zdůrazněny nové šlechtitelské techniky a potřeba, aby všichni pracovníci na farmách byli vyškoleni v osvědčených postupech pro welfare zvířat. Panelisté se shodli na tom, že je naléhavě zapotřebí vyjasnit evropské předpisy, aby mladí zemědělci věděli, kde budou případně muset realizovat změny na svých farmách.

Po první diskusi o dobrých životních podmínkách zvířat následovala zajímavá výměna názorů na různé pozitivní a negativní dopady chovu hospodářských zvířat v navazující panelově debatě s názvem “Chov hospodářských zvířat a životní prostředí”, kterého se zúčastnili Manual Maia, chovatel dojnic, Pablo Manzano, Baskické centrum pro změnu klimatu, Catherine Geslain-Lanéelle, DG AGRI, a Célia Nyssens, Evropský úřad pro životní prostředí. Panelisté diskutovali o výzvách spojených s návrhy k návratu ke smíšenějším zemědělským systémům a odklonu od koncentrovaných oblastí s chovem pouze hospodářských zvířat nebo pouze plodin.
Pablo Manzano poukázal na svůj dlouholetý výzkum dopadů chovu hospodářských zvířat na životní prostředí i ekosystémové služby, když zmínil tendence zabývat se pouze negativními dopady chovu hospodářských zvířat.
Řekl: “Musíme si uvědomit, že pastva je klíčovým procesem ve většině ekosystémů. Vzhledem k tomu, že mizí volně žijící býložravci, včetně mnoha vyhynulých druhů, které nelze obnovit, plní správně řízená pastva hospodářských zvířat tuto důležitou úlohu, podporuje biologickou rozmanitost a zdraví ekosystémů.”

Manuel Maia, mladý chovatel mléčného skotu z Portugalska, se podělil o svůj osobní příběh o opatřeních, která na své farmě přijímá s cílem snížit dopady na životní prostředí a praktikovat oběhové zemědělství, včetně opětovného využití vody a upcyklace biomasy z místní výroby piva.

Ve třetím panelu se profesoři Alice Stantonová z Royal College of Surgeons Ireland a Stefaan De Smet z Univerzity v Gentu společně s Camille Perrinovou z BEUC zaměřili na téma “Úloha hospodářských zvířat ve zdravé výživě”. Panelisté diskutovali o potřebě vyhnout se dezinformacím a uznat jak význam masa, ryb, vajec a mléčných výrobků ve stravě, tak zajistit, aby lidé zvýšili spotřebu zeleniny, ovoce, obilovin a luštěnin. Diskutovalo se také o problematice dnešního náročného potravinového prostředí, přičemž se panelisté shodli na tom, že nezdravé, ultra zpracované potraviny s vysokým obsahem soli a cukru jsou často levnější a dostupnější variantou.

Alice Stantonová připomněla: “Potraviny živočišného původu, jako je maso, ryby, mléčné výrobky a vejce, jsou potraviny bohaté na živiny. Obsahují vysoce biologicky hodnotné bílkoviny, esenciální mastné kyseliny, vitaminy a minerální látky, které jsou člověku nejlépe nebo výhradně dodávány střídmou konzumací potravin živočišného původu. Dramatické snížení spotřeby potravin živočišného původu v Evropě a na celém světě bude mít pravděpodobně za následek značné nutriční nedostatky – obzvláště nepříznivě budou postiženy ženy, děti, starší lidé a osoby s nízkými příjmy.

Účastníci diskuse se rovněž zabývali obavami z rostlinných imitací masa. “Pokud budou maso, ryby, mléčné výrobky a vejce ve stravě nahrazeny ultra zpracovanými rostlinnými imitacemi masa a mléčných výrobků, které mají vysoký obsah přidaných cukrů, soli a četných doplňkových přísad, existuje značné riziko, že úmrtnost a špatný zdravotní stav v důsledku cukrovky, infarktu, mrtvice a rakoviny exponenciálně vzroste,” uzavřela Alice Stantonová.

Čtvrtý a poslední panel na vysoké úrovni se zaměřil na klíčovou otázku “Budoucí politika EU v oblasti hospodářských zvířat” a její podobu, které se zúčastnili Roberto Berutti, člen kabinetu komisaře Wojciechowského, Pablo Bernardos Hernández, španělské ministerstvo zemědělství, rybolovu a potravinářství, Marco Contiero, Greenpeace EU, a Pekka Pesonen, generální tajemník Copa – Cogeca.

Účastníci panelu se shodli na tom, že hospodářská zvířata mají v Evropě budoucnost, a diskutovali o tématu “strategického dialogu o zemědělství”, které v předchozím panelu nadnesla Catherine Geslain-Lanéelle. Pekka Pesonen poukázal na byrokracii, s níž se zemědělci potýkají při své každodenní práci, a uvedl, že je to jasná známka toho, že současný politický aparát není vhodný pro budoucí vyjednávání. A Marco Contiero zdůraznil potřebu spravedlivého odměňování zemědělců za udržitelnou produkci potravin.

Akce byla klíčovou příležitostí pro různé zúčastněné strany, aby společně pracovaly na ukončení současné polarizace kolem chovu zvířat a role hospodářských zvířat v našich potravinových systémech, což je stále naléhavější cíl.

Roberto Berutti z kabinetu komisaře pro zemědělství na závěr řekl: “Společná zemědělská politika má i nadále zásadní význam pro podporu chovatelů hospodářských zvířat, aby se stali udržitelnějšími, a zároveň oceňuje význam jejich přítomnosti ve venkovských oblastech a jejich přínos k zajištění potravin. SZP nabízí soubor opatření od podpory zvyšování dobrých životních podmínek zvířat až po investice do vysoce inovativních technologií. Potřebujeme efektivní provádění SZP v členských státech, abychom co nejlépe využili dostupné zdroje.”