28.05.2024

NÁKLADY A DŮSLEDKY EVROPSKÉHO ZÁVAZKU TÝKAJÍCÍHO SE KUŘAT V EU: NOVÁ STUDIE SPOLEČNOSTI AVEC

AVEC, Asociace zpracovatelů drůbeže a obchodu s drůbežím masem v zemích EU, zveřejnila novou studii, která analyzuje dodatečné náklady a důsledky přijetí Evropského závazku pro kuřata (ECC) v EU.

Řada evropských společností, od maloobchodních prodejců až po restaurace a stravovací podniky (Danone, Nestlé, IKEA, Marks&Spencer, a další), již podepsala ECC, rámec norem podporovaných nevládními organizacemi zabývajícími se dobrými životními podmínkami zvířat, jehož cílem je zlepšit životní podmínky zvířat a překročit stávající právní předpisy EU. ECC zavazuje signatáře, že do roku 2026 budou ve svém dodavatelském řetězci (čerstvé, mražené a zpracované drůbeže) uplatňovat několik požadavků, jako je například používání pomaleji rostoucích plemen kuřat (s orientační prahovou hodnotou 60 g denního přírůstku na základě 2,2 kg živé hmotnosti), nižší hustota osazení (s maximální hodnotou 30 kg živé hmotnosti na m²), používání přirozeného světla a nástrojů pro obohacování prostředí atd.

S postupujícím plněním závazku zůstávají nezodpovězeny zásadní otázky týkající se jeho dopadů na životní prostředí a vlivu na produkci kuřecího masa. S cílem objasnit tyto otázky zadala společnost AVEC komplexní studii dopadů, která zkoumá potenciální důsledky úplného přechodu od současné produkce kuřecího masa v EU na normy ECC a kterou nezávisle provedla společnost RSK ADAS Ltd. (ADAS) – poradenská společnost specializující se na zemědělství.

V rámci webináře, který AVEC uspořádal minulý týden, proběhla prezentace výsledků studie a dynamická panelová diskuse s odborníky Jasonem Gittinsem (technický ředitel, ADAS), Claire Bury (zástupkyně generálního ředitele, DG Sante), Wolfgangem Schleicherem (generální ředitel, ZDG), Paulem Lopezem (odborník na drůbež & bývalý prezident AVEC), Emmou Calvert (vedoucí pracovník kanceláře pro potravinovou politiku, BEUC) a Birthe Steenberg (generální tajemnice AVEC), kteří se zabývali složitostmi udržitelnosti a tím, jak dosáhnout rovnováhy mezi ekonomickými, environmentálními a sociálními hledisky.

“Jedinečnost této studie spočívá v důrazu na výpočet nákladů na kilogram masa, na rozdíl od předchozích výzkumů zaměřených pouze na důsledky pro živé ptáky nebo živou hmotnost, což přesně neodráží realitu trhu, protože prodáváme maso, nikoli živá zvířata,” uvedla generální tajemnice AVEC Birthe Steenbergová. Jason Gittins, technický ředitel pro hospodářská zvířata ve společnosti ADAS, dále vysvětlil: “Vzhledem k rozdílům ve výtěžnosti masa mezi standardní a ECC produkcí dřívější studie často podhodnocovaly skutečný dopad přechodu na ECC standardy”.

Studie “Náklady a důsledky Evropského závazku pro chov kuřat” uvádí, že plný přechod na normy ECC by vedl k dodatečným výrobním nákladům ve výši 37,5 % na kilogram masa, 35,4% nárůstu spotřeby vody, což odpovídá dodatečným 12,44 milionům metrů krychlových vody ročně, 35,5% nárůstu spotřeby krmiva, což představuje dodatečných 7,3 milionů tun krmiva, 24,5 % nárůstu spotřeby vody, což odpovídá dodatečným 3,5 milionům tun krmiva. Hrozí také 4% nárůst emisí skleníkových plynů na kilogram vyrobeného masa, snížení celkového množství vyrobeného masa o 44 % v porovnání se standardními metodami výroby v současné době ve stávajících pěstebních prostorách EU (>30 kg/m2) a nutnost výstavby 9 692 nových drůbežáren s odhadovanými náklady 8,24 miliardy EUR, aby se zachovala současná úroveň výroby.

Prezident společnosti AVEC Gert-Jan Oplaat zdůrazňuje význam volby a informovaného rozhodování spotřebitelů: “Cílem ECC je zlepšit životní podmínky zvířat, je však nezbytné si uvědomit, že tato zlepšení mají významné ekonomické a environmentální důsledky. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že spotřeba drůbežího masa v EU v příštích deseti letech poroste, měli by mít spotřebitelé možnost volby, pokud si přejí, vybrat si produkty s vyššími nároky na welfare, ale standardní a cenově dostupné možnosti musí zůstat k dispozici.”

AVEC znovu potvrzuje závazek drůbežářského odvětví EU k neustálému zlepšování dobrých životních podmínek zvířat v rovnováze s ekonomickou a environmentální udržitelností a zdůrazňuje potřebu alternativních metod ke zlepšení dobrých životních podmínek zvířat, aniž by to znamenalo nepřiměřenou finanční zátěž pro spotřebitele nebo zhoršovalo obavy o životní prostředí. Obhajuje rozvoj ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat založených na vědeckých a objektivních kritériích pro hodnocení dobrých životních podmínek, účinné řízení zemědělských podniků, komplexní školení zemědělců a rámec, který podporuje a motivuje k pokroku prostřednictvím realistických a dosažitelných cílů pro výrobce.

“Udržitelnost vyžaduje křehkou rovnováhu mezi svými třemi pilíři, a přestože je nejdůležitější zlepšovat životní podmínky zvířat, je důležité brát v úvahu také ekonomický a environmentální dopad,” uzavírá Birthe Steenbergová. Odvětví drůbeže v EU je i nadále odhodláno dodávat vysoce kvalitní a dostupné kuřecí maso vyrobené podle nejpřísnějších světových norem. Vyzývá spotřebitele a tvůrce politik, aby závěry studie zvážili a činili informovaná rozhodnutí o standardech produkce kuřecího masa. Chcete-li se dozvědět více informací a stáhnout si celou studii, klikněte na následující odkaz zde.