05.12.2022

EMA: -47% POKLES PRODEJE ANTIBIOTIK PRO ZVÍŘATA ZA POSLEDNÍCH DESET LET

Roční prodej antibiotik v EU/EHP, Švýcarsku a Spojeném království se za deset let, od roku 2011 do roku 2021, snížil téměř o polovinu. Vyplývá to z nejnovějších údajů z výroční zprávy Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) o evropském sledování spotřeby veterinárních antimikrobiálních látek (ESVAC). Jedná se o důležitou zprávu, která svědčí o jasném pochopení významu správného hospodaření s antibiotiky ze strany veterinárního sektoru. Nejnovější průzkum Eurobarometru týkající se antimikrobiální rezistence však vykresluje poněkud znepokojivý obraz toho, jak široká veřejnost chápe tento uznávaný globální zdravotní problém.

Například podle údajů Eurobarometru téměř tři z pěti Evropanů nevědí o zákazu antibiotik na podporu růstu hospodářských zvířat v EU. Výsledky průzkumu Eurobarometru jsou velmi znepokojivé, protože ukazují, že informovanost o této problematice je stále velmi nízká. Pouze každý druhý respondent věděl, že antibiotika jsou neúčinná proti virům, a pouze tři z deseti Evropanů věděli, že zbytečné používání antibiotik způsobuje jejich neúčinnost a zvyšuje riziko vzniku rezistence vůči antibiotikům.

Z tohoto důvodu je důležité zvýšit povědomí o vhodném používání antibiotik a o potřebě řešit antimikrobiální rezistenci prostřednictvím přístupu “Jedno zdraví”, který uznává vzájemné vazby mezi lidským zdravím, zdravím zvířat a životním prostředím. Začátkem tohoto roku byla přijata nová pravidla EU, která mají zajistit, aby antimikrobiální látky důležité pro humánní medicínu zůstaly účinné, a to zákazem jejich používání ve veterinární medicíně.

Podle údajů EMA se od roku 2011 v 25 evropských zemích, které zpráva zkoumala, výrazně snížil celkový prodej veterinárních antibiotik u zvířat. Za celé období 2011-2021 byl zaznamenán pokles o 47 %, obchod tak dosáhl nejnižší hodnoty, jaká kdy byla zaznamenána, na některých hlavních trzích s živočišnou výrobou došlo k poklesu dokonce o více než 50 %.

Pokud jde o osvědčené postupy k zajištění transparentnosti, Itálie v roce 2019 zavedla digitální systém sledovatelnosti veterinárních léčivých přípravků s reálnými údaji z farem. Jedná se o “důležitý krok k rozvoji odpovídajícího programu řízení antimikrobiálních látek”, napsala agentura EMA. Agentura EU zdůraznila, že “údaje ukazují pokrok při dosahování cílů” národního plánu proti antibiotické rezistenci, přijatého v roce 2017.

Velká Británie je také skvělým příkladem neustálé práce na zlepšení odpovědného používání antibiotik, díky kterému se podařilo výrazně snížit jejich používání ve všech odvětvích živočišné výroby. Jak zdůrazňuje zpráva FAO, mezi klíčové faktory úspěchu patří rozvoj pevných vztahů mezi producenty, veterináři a vládou, stanovení cílů pod vedením odvětví, učení napříč odvětvími a sdílení zkušeností. To vedlo k vytvoření kolektivního pocitu vlastnictví a odpovědnosti, což mělo za následek účinnou změnu chování v zájmu lepšího hospodaření.

Zpráva ESVAC poprvé obsahovala informace o pokroku při plnění cíle strategie Evropské komise Farm to Fork, který spočívá ve snížení prodeje antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a akvakulturu v EU. Za pouhé tři roky, mezi lety 2018 a 2021, dosáhlo 27 členských států EU snížení o 18 %, což je přibližně třetina cíle snížení o 50 % stanoveného pro rok 2030.

Ivo Claassen, vedoucí oddělení veterinárních léčiv EMA, řekl: “Pozitivní výsledky odrážejí úsilí veterinárních lékařů, zemědělců a farmaceutického průmyslu o snížení používání antibiotik, aby se zabránilo antimikrobiální rezistenci. Ukazují také, že politické iniciativy Evropské unie a národní kampaně podporující uvážlivé používání antibiotik u zvířat mají pozitivní dopad.”

EMA zahájila projekt ESVAC v září 2009 a všechny zúčastněné země dobrovolně poskytly informace o prodeji veterinárních antimikrobiálních látek. Některé země také popisují svá hlavní opatření k řešení antimikrobiální rezistence a jak tyto aktivity přispívají ke zjištěným změnám v prodeji v jejich zemi. Tato opatření zahrnují národní akční plány, národní kampaně za uvážlivé používání antimikrobiálních látek u zvířat, omezení používání některých antimikrobiálních látek u zvířat určených k produkci potravin nebo opatření ke kontrole předepisování antimikrobiálních látek u zvířat.

Podle nařízení (EU) 2019/6 se hlášení údajů o prodeji a používání antimikrobiálních látek u zvířat stane pro členské státy EU a agenturu zákonnou povinností. Nové požadavky se budou vztahovat na údaje od roku 2023