18.01.2024

ERMIAS KEBREAB: ODVĚTVÍ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY MŮŽE BÝT SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ KLIMATICKÉ KRIZE

Hospodářská zvířata mohou být součástí řešení klimatické krize. Jak ale můžeme zlepšit celý sektor a snížit emise skleníkových plynů? Kde jsou hlavní příležitosti při realizaci zmírňování klimatických změn, například prostřednictvím chovu dobytka? Nejen o těchto tématech jsme hovořili s Ermiasem Kebreabem, proděkanem pro globální angažovanost na College of Agricultural and Environmental Sciences na Kalifornské univerzitě v Davisu, ředitelem World Food Center a renomovaným mezinárodním odborníkem na udržitelné zemědělství a vědu v oblasti živočišné výroby.


Profesore Kebreabe, jak můžeme posílit iniciativy v oblasti zmírnění emisí skleníkových plynů?

Abychom se pokusili zmírnit dopady zemědělské činnosti, potřebujeme konkrétní řešení. Jedním z nich je spolufinancování přechodu ze strany vlád, tedy zajištění toho, aby vlády pomáhaly se zmírňováním dopadů zemědělské činnosti. Někdy je rovněž zapojení nezávislých orgánů a vlád do výzkumu klíčové. Údaje z něj jsou pak nezávislé na jakékoli soukromé organizaci.


Jaké jsou hlavní možnosti snížení emisí uhlíku?

V současné době jsou největšími příležitostmi v oblasti snižování emisí uhlíku zemědělské plodiny, půda a emise metanu ze zažívacího ústrojí hospodářských zvířat. Zejména u enterické fermentace u dobytka dnes existuje řada příležitostí, jak emise snižovat. Metan má také mnohem větší dopad na klima a vliv na teplotu Země. Takže snížení metanu a jeho zachycení nebo zajištění udržitelného a trvalého snížení, je klíčové. U hospodářských zvířat jsou tato snížení trvalá, což je i poměrně jednoduché prokázat.


Jak můžeme tohoto cíle dosáhnout a vše realizovat?

Musíme mít způsob, jak prokázat důvěryhodnost těchto snížení a zajistit ekologickou integritu, a k tomu je třeba vypracovat protokoly. Tyto protokoly musí být otevřené veřejnosti. Zaprvé musí být vypracovány za přispění vědců – nezávislých vědců, kteří se nepodílejí na výrobě doplňkových látek v krmivech ani na ničem podobném. Na základě studií publikovaných v recenzovaných časopisech se tedy budeme muset ujistit, že se jedná o důvěryhodný vědecky podložený protokol, který použijeme k odhadu snížení emisí a následně k výpočtu uhlíkových kreditů.


Jaká je v současné době situace v oblasti regulace na celém světě?

Myslím, že regulační trhy se nyní mírně rozšiřují. Regulací a předpisů není mnoho, vidíte je pouze v Kalifornii nebo v Evropě. Myslím, že také v Austrálii a Kanadě, ale ne moc mimo tyto oblasti. V současné době se hodně jedná o dobrovolném snižování. Určitý trend v nastavování předpisů a jejich dodržování ale pozvolna posiluje. Myslím, že lidé sledují, co se děje v jiných jurisdikcích, a pak si myslím, že politici budou mít větší chuť zavádět vlastní regulace, až uvidí, jak to funguje jinde.


Existuje velký potenciál pro zmírnění dopadů změny klimatu na hospodářská zvířata?

Ano, rozhodně. Živočišná výroba bude mít vždy dopad na životní prostředí stejně jako produkce plodin. Přesto si myslím, že můžeme doufat ve snížení jejich dopadu, protože nyní máme nástroje, jak emise podstatně snížit. Je o to velký zájem a mnoho práce již bylo vykonáno. Můžeme využít všechnu tuto energii a toto úsilí (které bylo a ještě bude vynaloženo), abychom pomohli zmírnit dopady na klima a snížit emise. V příštích pěti až deseti letech očekávám snížení emisí z chovu hospodářských zvířat o 30 až 50 %. Tomu věřím, protože dosud vykonaná práce je fenomenální a již nyní máme k dispozici nástroje, které nám pomohou snížit emise o více než 30 %.