02.02.2024

HEPARIN, PŘEHLÍŽENÝ PŘÍKLAD PŘÍNOSU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT MIMO PRODUKCI POTRAVIN.

Odvětví živočišné výroby neprodukuje pouze vysoce kvalitní bílkoviny pro lidskou spotřebu. Často opomíjeným aspektem živočišné výroby je dodávání důležitých surovin pro odvětví a výrobky mimo potravinářskou výrobu. Příkladem je sliznice z prasat, která se používá k výrobě heparinu pro lékařské účely. Na modelovém seznamu základních léčiv WHO je heparin antikoagulantem při léčbě a prevenci trombózy. Vzhledem k rostoucí celosvětové poptávce po tomto léčivém přípravku a snížení živočišné výroby v některých regionech, například v rámci Evropy, se může stát problémem regionální nedostatek surovin pro výrobu heparinu.

Přínos živočišné výroby nad rámec produkce potravin

Živočišná výroba je většinou vnímána v kontextu produkce potravin. Význam a přínos odvětví živočišné výroby však zdaleka přesahuje poskytování cenově dostupných a kvalitních bílkovin a zajištění potravin. Ve skutečnosti se části prasat a různé zbytky používají ve více než 180 velmi rozmanitých výrobcích, včetně léků, kosmetiky, baterií, bioplynu, izolačního materiálu, cementu, mýdla atd…

Heparin

Heparin se již po mnoho desetiletí používá jako antikoagulant při léčbě a prevenci trombózy, například během chirurgického zákroku, při arteriálních, chronických a diabetických onemocněních a u starší populace. Heparin je uveden na modelovém seznamu základních léčiv WHO, a proto je součástí prioritních zdravotních potřeb obyvatelstva. Použití zvířecích částí k výrobě heparinu se datuje více do doby před více než 100 lety. Prasečí sliznice jsou hlavním zdrojem celosvětové výroby heparinu a v roce 2022 pocházelo 90 % heparinu z vepřového masa. V současné době je preferovaným výchozím materiálem prasečí sliznice, protože bylo zjištěno, že je mnohem “čistším” zdrojem vyžadujícím menší degradaci ve srovnání s jinými zdroji, například hovězími a syntetickými.

Pohled do budoucnosti

Světová populace roste a očekává se, že tomu tak bude i v budoucnu. V důsledku toho se budou zvyšovat i výdaje na lékařskou péči a poptávka po lékařských přípravcích, jako je heparin. Ačkoli lze očekávat rozšíření jiných zdrojů heparinu, vepřový zdroj zůstane v dohledné budoucnosti základem tohoto produktu.

Zatímco celosvětová produkce vepřové sliznice může v budoucnu růst, mohou se objevit regionální rozdíly v ceně a dostupnosti této suroviny. V této souvislosti je třeba připomenout, že vypuknutí afrického moru prasat, zejména v Číně (2019-2020), vedlo k obavám o dodávky heparinu v USA. Klesající evropská produkce prasat pravděpodobně způsobí, že se EU stane čistým dovozcem surovin pro výrobu heparinu.

Stojí za to připomenout širší význam odvětví živočišné výroby, a to nejen jako zdroje naší produkce potravin, ale také jako zdroje surovin pro základní životně důležité produkty. To je důležitý bod, na který se v širších debatách o živočišné výrobě obvykle zapomíná.