11.01.2023

PĚT HLAVNÍCH MÝTŮ O PROSPĚŠNOSTI ROSTLINNÝCH IMITACÍ POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU.

V Itálii zahájilo hlavní zemědělské sdružení Coldiretti informační kampaň o takzvaných falešných potravinách, které se snaží nahradit živočišné produkty (falešné maso, falešné mléko a falešná vejce, které se již vyrábějí, a falešné ryby téměř připravené k uvedení na trh – rostlinné imitace živočišných potravin).

Neustálé propagační aktivity kolem těchto imitací jsou založeny na pěti falešných zprávách, mýtech, ke kterým se vyjádřil italský profesor Giuseppe Pulina*.

  • Umělé potraviny mají podobnou výživovou hodnotu jako přírodní potraviny.

NEPRAVDA. Metabolomika, sofistikovaná analýza, která rozlišuje tisíce sloučenin v biologických matricích aplikovaných na přírodní živočišné produkty a jejich umělé rostlinné imitace, ukazuje, že ty se od originálů liší u více než 90 % svých složek. Prohlášení o nutriční ekvivalenci uváděná na etiketách jsou proto pro spotřebitele zavádějící. To platí pro rostlinné imitace. Pro laboratorně pěstované tkáně imitující maso zatím nejsou dostupné údaje o jejich výživových hodnotách, protože se současní vývojáři těchto produktů snaží neposkytovat vzorky k analýzám. Byly učiněny pokusy získat vzorky a podrobit je laboratorním testům, avšak bez úspěchu, což možná svědčí o neochotě výrobců řádně informovat spotřebitele.

  • Umělé potraviny jsou stejně dobré jako přírodní

NEPRAVDA. Výrobci syntetických potravin ve snaze napodobit přírodu míchají dohromady mnoho sloučenin, jejichž účelem je oklamat naše smysly tak, aby hydrolyzát biologických substrátů vypadal jako mléko, maso, vejce nebo ryby. Neúspěch Veggie Burgeru, který byl rychle vyřazen z jídelníčku McDonald’s v amerických řetězcích, byl senzační ukázkou nezájmu zákazníků, což vedlo k poklesu ceny akcií společnosti Beyond Meat, která imitace burgerů do McDonald´s dodávala, na burze. Pokud jde o smyslovou rovnocennost imitací mléčných výrobků, stačí si jen vzpomenout na širokou aromatickou komplexnost kvalitních italských sýrů, abychom dospěli k závěru, že pokus o rekonstrukci jejich struktury a buketu by byl prakticky nemožný.

  • Umělé potraviny jsou zdravější než přírodní potraviny

NEPRAVDA. Směsi rostlinných, mikrobiálních, houbových a syntetických biologických matric jsou ultra zpracované potraviny, které jsou často na černé listině EU. V případě falešného masa se například do sekané na rostlinné bázi přidává více než 40 složek, včetně vysokých dávek chloridu sodného. U derivátů kmenových buněk (laboratorně pěstované tkáně) není vzhledem k nedostatku dostupných vědeckých údajů jasné, které katabolity (odpadní látky metabolismu, které živočišný organismus přirozeně odstraňuje) nebo rezidua jsou v potravině přítomny. Stejně tak nejsou známy účinky použitých promotorů růstového hormonu na genovou expresi buněk, které jsou nuceny se množit ve velkých bioreaktorech hostících tyto procesy. Kromě toho přírodní potraviny poskytují pro lidskou výživu nezbytné mikroživiny a kofaktory, které v umělých potravinách obvykle chybí, takže první z nich jsou zdravější než druhé. A konečně, tvrzení, že přírodní potraviny živočišného původu jsou zdraví škodlivé, bylo vyvráceno nesčetnými vědeckými důkazy, takže je nejvyšší čas tento argument definitivně odstranit z debaty.

  • Umělé potraviny mají mnohem menší dopad na životní prostředí než přírodní potraviny.

NEPRAVDA. Potraviny z živočišných zdrojů se z velké části produkují na venkově za podmínek, kdy je produkce a odstraňování emisí vyvážené. V případě skleníkových plynů jsou emise metanu a oxidu dusného z chovů hospodářských zvířat vyváženy schopností plodin a zalesněných ploch pohlcovat uhlík. V italském zemědělství je tato bilance v průměru vyrovnaná (podle ISPRA se v roce 2021 vypustí 20 milionů tun CO2 eq a stejné množství se podle opatrných odhadů sekvestruje). U falešných potravin vyráběných v biopotravinách se však započítávají pouze emise. Kromě toho je třeba dopady emisí měřit ve vztahu k výživové hodnotě potravin, a jak bylo uvedeno, přírodní potraviny jsou mnohem lepší než rostlinné deriváty. Emise přepočtené na příspěvek přírodních potravin k našemu nutričnímu blahobytu jsou tedy v přepočtu na funkční jednotku mnohem nižší.

  • Umělé potraviny jsou etičtější, protože jsou “cruelty-free”.

NEPRAVDA. Označovat rybáře a chovatele zvířat za zlovolnou rasu, která se věnuje týrání zvířat, je obvinění, které hraničí s možností podat hromadnou žalobu pro pomluvu proti společnostem, které tento termín používají pro reklamu svých výrobků. Dobré životní podmínky chovaných zvířat jsou základním kamenem etiky chovu hospodářských zvířat, který není vnucen zákonodárcem, ale je hluboce zakořeněn v každodenním chování zemědělců. Špatné zacházení se zvířaty je trestné podle italského trestního zákoníku a je rovněž kontraproduktivní pro efektivní a produktivní chov hospodářských zvířat. Úcta k lidem a zvířatům je záležitostí, která se týká všech. Pro zemědělce je respektování dobrých životních podmínek zvířat absolutní hodnotou v jejich profesi.

Giuseppe Pulina* – emeritní předseda Asociace pro vědu a živočišnou výrobu, profesor speciální zootechniky na zemědělské fakultě univerzity v Sassari a předseda Asociace pro udržitelné maso.

Zdroj: Carni Sostenibili