27.09.2023

VÝHODY OČKOVÁNÍ PRO DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

Očkování zvířat podporuje nejen lepší životní podmínky zvířat, ale také pomáhá snižovat potřebu používání antibiotik. Očkováním se rozumí podání vakcíny, která obsahuje mikroorganismus nebo virus v oslabeném, živém nebo usmrceném stavu nebo bílkoviny či toxiny z organismu. Vakcinace pomáhá imunitnímu systému vyvinout odolnost vůči nemoci, stimuluje adaptivní imunitu organismu, aniž by se organismus nakazil nemocí. Vakcíny pomáhají předcházet nemocem a nejlépe fungují, když jsou očkovány celé skupiny nebo populace zvířat současně. Pokud je očkováno dostatečně velké procento populace, může stádová imunita pomoci ochránit i neočkované kusy.

Očkování je velmi účinnou metodou prevence onemocnění infekčními chorobami. U zvířat byla účinnost očkování široce rozšířena, studována a ověřena. Pokud se očkované zvíře dostane do kontaktu s nemocí, jeho imunitní systém ji rozpozná a okamžitě vytvoří protilátky potřebné k boji proti ní. Očkování podporuje dobré životní podmínky zvířat tím, že chrání jejich zdraví. Za správných podmínek může být očkování použito během výskytu ohnisek nákazy jako životaschopná alternativa k vybíjení zvířat, čímž se předejde problémům s dobrými životními podmínkami, které může způsobit hromadná porážka v chovu. Také v akvakultuře pomáhají pokroky v technologii očkování, diagnostice a výživě podporovat zdraví a pohodu ryb a snižují potřebu léčby antibiotiky.

Ochrana zdraví zvířat prostřednictvím očkování zlepšuje životní podmínky zvířat a udržování dobrých životních podmínek zajišťuje, že zvířata mohou na očkování úspěšně reagovat. Očkování je moudrá investice s obrovskými výhodami pro dobré životní podmínky zvířat, protože propuknutí nemoci je často nepředvídatelné a má pro zemědělský podnik velké finanční důsledky. Moderní licencované vakcíny podléhají přísným standardům bezpečnosti a kontroly kvality a jsou velmi bezpečné.

Strategie Evropské komise v oblasti zdraví zvířat (2007-2013) představila nové motto: “Prevence je lepší než léčba” a tento přístup byl v posledních letech široce přijat veterináři, zemědělci a všemi zúčastněnými stranami v sektoru živočišné výroby. Veterináři jsou velkými zastánci očkování a již v roce 2016 vytvořili Světový den očkování zvířat, každoroční den osvěty stanovený na 20. dubna, aby všem majitelům zvířat připomněli význam očkování v rámci prevence zdraví a dobrých životních podmínek zvířat.

Veterinární lékaři se domnívají, že zvýšené využívání očkování u hospodářských zvířat, drůbeže a ryb může skutečně změnit úroveň onemocnění v populacích zvířat. A veterinární průmysl tento přístup k prevenci podporuje výzkumem a vývojem nových technologií vakcín proti stávajícím i nově se objevujícím chorobám a také vývojem nových způsobů podávání vakcín, aby byla prevence chorob ještě jednodušší a byl redukován stres zvířat během očkování.