06.05.2021

TISKOVÁ ZPRÁVA "POTRAVINY A ZEMĚDĚLSTVÍ: JAKÁ BUDOUCNOST PRO EVROPU?"

NABÍZÍ STRATEGIE “FARM TO FORK” VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO PŘEKÁŽEK PRO EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝ SYSTÉM?m?

Řím – Brusel, 6. května 2021 – Zpráva z konference “Potraviny a zemědělství: jaká budoucnost pro Evropu?”. Tento hluboký ponor do strategie Farm to Fork sloužil jako otevřený dialog mezi tvůrci politik a hodnotovým řetězcem živočišné výroby v návaznosti na uvedení video výzvy “9 paradoxů Farm to Fork“. Evropské odvětví živočišné výroby chce navázat konstruktivní dialog s institucemi EU, aby se zajistilo větší zapojení do legislativního procesu pro strategii, která má řídit zemědělsko-potravinářské politiky EU v nadcházejících desetiletích.

“Naše budoucnost po pandemii COVID-19 nebude – a nesmí být – prostým návratem k obvyklým činnostem. Každý z aktérů bude muset sehrát svou roli, aby úspěšně dosáhl přechodu k udržitelným potravinovým systémům. Živočišná výroba je zásadním odvětvím zemědělství EU a je součástí řešení, a proto spoléhám na to, že toto odvětví bude pokračovat ve svém úsilí o udržitelnou produkci v souladu s cíli Zelené dohody.” – uvedla Claire Buryová, zástupkyně generálního ředitele GŘ SANTE Evropské komise, která se debaty zúčastnila.

Luigi Scordamaglia, prezident Assocarni a zástupce italského sdružení Carni Sostenibili, hovořil o rizicích a příležitostech strategie Farm to Fork. “Je to mimořádná příležitost” – poznamenává Scordamaglia – “ale také riziko, a sice že tento ekologický přechod se neřídí objektivním a racionálním přístupem založeným na číslech a údajích, ale je podmíněn ideologickými přístupy, což by proměnilo příležitost v porážku pro výrobce, ale také pro evropské spotřebitele”. Pokud jde o udržitelnost, která je stále častěji ústředním bodem, v němž se debata rozhořívá, připomněl Scordamaglia, že: “těm, kteří si myslí, že se člověk stane udržitelným, když se vrátí k používání dřevěného pluhu, bych rád zdůraznil, že výsledky v oblasti udržitelnosti, kterých Itálie dosáhla, vyplývají z toho, že je druhou zemí na světě v používání robotiky a v automatizaci potravinářského odvětví. Jsme osmou ekonomikou na světě, pokud jde o HDP, ale teprve třetí od konce, pokud jde o emise CO2. To je cesta k udržitelnosti, kterou chceme”. – uzavřel Scordamaglia.

“Domnívám se, že strategie Farm to Fork, kterou Komise navrhla pro zemědělsko-potravinářské řetězce, má vysokou hodnotu díky účinnému zapojení spotřebitelů i hospodářských subjektů. Dopady této strategie však musíme posuzovat především z ekonomického a sociálního hlediska: to je důležité pro občany a zejména pro provozovatele, kteří se zavázali zaručit dostupnost a cenovou dostupnost potravin,” prohlásil Herbert Dorfmann, poslanec Evropského parlamentu, výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI), a zopakoval, že “vědecký přístup je pro udržitelnost zásadní”.

Generální tajemník Copa – Cogeca Pekka Pesonen, připomněl závazek udržitelnosti chovu zvířat a zdůraznil jeho ekonomickou hodnotu. V současné době totiž toto odvětví představuje přibližně 40 % celého evropského zemědělského sektoru v hodnotě 170 miliard eur se 4 miliony zaměstnanců. “To, co potřebujeme,” – uzavřel Pesonen – “je, aby Evropská unie prováděla politiky, které umožní zemědělskému odvětví provést nezbytné změny, aby byl zachován náš evropský decentralizovaný model zemědělství, model, který by udržel světoznámé kulinářské dědictví, přispěl k širší ekonomice ve venkovských oblastech, podpořil oběhové hospodářství a reagoval na budoucí očekávání spotřebitelů.”