12.09.2022

SKUTEČNÝ VÝZNAM PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Pojmy jako digitalizace“ a precizní zemědělství“ může znít futuristicky a vyvolávat v lidech představu zemědělských systémů, v nichž vše dělají stroje. Naopak, precizní zemědělství je v mnoha zemědělských podnicích již realitou a zkušenosti ukazují, že jeho principem není vyřazení zaměstnanců ze zemědělského výrobního procesu. V roce 2020 vygenerovalo celosvětově odvětví precizního zemědělství 6,45 miliardy dolarů a očekává se, že do roku 2030 vygeneruje 23,05 miliardy dolarů. Přestože se jedná o interakci s technologiemi, mají všechny technologie, které vykazují první úspěchy v precizním chovu hospodářských zvířat, společný rys: zlepšují a optimalizují každodenní úkoly zemědělců.

To zahrnuje mnoho prvků, jako je pozornost věnovaná zdraví a dobrým životním podmínkám zvířat, sledování využívání zdrojů a produktivity a uhlíkové stopy a emisí. Umožňuje také sběr a sdílení dat. To je jeden z důvodů, proč zemědělci a partneři v EU dodržují Kodex chování EU pro sdílení zemědělských údajů.

Nově vznikající inovativní technologie mohou zlepšit schopnost zemědělců odhalit a léčit onemocnění zvířat dříve, než se z něj stane plnohodnotné nákazové ohnisko, které může stát životy stovek zvířat a zcela zničit živobytí zemědělců. Využití inteligentních technologií vytváří potenciál pro včasné odhalení příznaků onemocnění, omezení spotřeby léků a nákladů.

Díky nepřetržitému monitorování hospodářských zvířat mají veterináři a zemědělci k dispozici informace v reálném čase, což jim umožňuje přijímat opatření, která zabrání šíření nemocí v zemědělských podnicích a v zásobování potravinami. Nové technologie také umožňují zemědělcům efektivně využívat krmivo a další zdroje, aby se zabránilo plýtvání a omezila se uhlíková stopa stáda. A co je nejdůležitější, precizní zemědělství může pomoci dodržovat standardy welfare tím, že důsledně a objektivně měří životní funkce zvířat po celý jejich život a zachytí tak první známky jakékoli změny.

Široká škála komerčně dostupných technologií má za cíl snížit výskyt a dopad zdravotních problémů. Příkladem mohou být senzory detekující kulhání u skotu, mikrofony monitorující stav dýchacích cest u prasat nebo kamery monitorující přítomnost parazitů u ryb.

Výzkumníci z KU Leuven v Belgii například vyvinuli systém mikrofonů a algoritmů využívající technologii monitorování a analýzy zvuku, který dokáže rozpoznat zvuk prasečího kašle, který se liší od všech ostatních zvuků. Dalším příkladem je včasná detekce kulhání pomocí analýzy videa. Díky systému včasného varování mohou chovatelé a veterinární lékaři zasáhnout dříve, snížit riziko, že zvíře bude trpět závažným a dlouhodobým onemocněním, a omezit případné používání antibiotik, a reagovat tak na antimikrobiální rezistenci.

Široce dostupné jsou také technologie pro sledování fyzického zdraví a parametrů, jako je růst u drůbeže nebo říje u dojeného skotu, které umožňují optimalizovat inseminaci, zvýšit březost a zlepšit produktivitu. Technologie monitorující parametry související s oblastmi “výživa”, “fyzické prostředí” a “behaviorální interakce”, jako je krmení nebo pitný režim, kvalita vzduchu/vody nebo aktivita, jsou rovněž určeny k optimalizaci produktivity a minimalizaci dopadů nemocí.

Různé technologie, které se stále vyvíjejí, se zaměřují na prevenci výskytu nežádoucích projevů chování, které mohou způsobit závažná zranění, jako je kousání do ocasů u prasat nebo klování peří u drůbeže.

Propojení zařízení umožňuje nastavit systém tak, aby zasílal upozornění zemědělcům a veterinářům prostřednictvím SMS,webové aplikace nebo digitálního panelu a okamžitě je upozornil na potenciální zdravotní problém. Tyto technologie lze také propojit s klimatickým regulátorem, aby se přizpůsobily podmínkám v rámci terapeutické reakce na zdravotní problém.

Možnost nepřetržitě sledovat zvířata v reálném čase po celý jejich život a kontrolovat jejich prostředí znamená, že díky včasnému odhalení zdravotních problémů lze zlepšit produktivitu i životní podmínky zvířat, což vede k cílenému a omezenému používání léků, nižší úmrtnosti a lepšímu zdravotnímu stavu. Tyto výsledky pak mají další sociální přínosy, jako je méně odpadu, vyšší efektivita a nižší dopad na životní prostředí.

Potenciál precizního chovu hospodářských zvířat pomoci snížit dobu trvání a závažnost nemocí a zranění v systémech chovu hospodářských zvířat je slibný: technologie mohou včas odhalit zdravotní problémy a pomoci zajistit optimální podmínky okolního prostředí. Tyto technologie by mohly významně prospět dobrým životním podmínkám, pokud budou údaje využívány jako podpora zemědělců při přijímání účinných rozhodnutí o řízení, a to buď s lidským zásahem, nebo bez něj.

Kromě toho lze na základě chytrých dat shromážděných z tisíců farem hledat řešení problémů v oblasti řízení, nemocí, welfare, produktivity a dokonce i životního prostředí, které byly dříve založeny pouze na zkušenostech jedné společnosti nebo na malých výzkumných projektech. Inteligentní využití velkých souborů dat, které inteligentní zemědělství umožňuje, lze využít k dalšímu zlepšení výsledků samotného inteligentního zemědělství.

Výzkum poukazuje na velký potenciál těchto chytrých technologií, které mohou pomoci chovatelům hospodářských zvířat monitorovat jejich životní podmínky. Některé země již investují do jejich vývoje, což odráží jejich potenciál být součástí strategií směřujících k udržitelnějšímu zemědělství.

Proto je také pro všechny zemědělce v Evropě nezbytné mít přístup k širokopásmovému internetu!