25.03.2021

VIDEO: 9 PARADOXŮ FARM TO FORK

Video (dostupné v angličtině) shrnující 9 paradoxů evropské strategie Farm to Fork:

Video poukazuje na skutečnost, že navzdory dobrým úmyslům strategie Farm to Fork nezohledňuje skutečnou situaci a problémy v odvětví živočišné výroby.

Zjištěné paradoxy odrážejí mylné představy a předsudky týkající se odvětví živočišné výroby z hlediska životního prostředí, zdraví a hospodářství. Odhalují nepřesnosti v chápání:
– nutriční hodnoty masa
– konzistence využívání půdy pro chovatelské činnosti
– environmentální udržitelnosti evropského řetězce živočišné výroby
– hospodářského dopadu tohoto odvětví
– ochrany dobrých životních podmínek zvířat
– používání přírodních a chemických hnojiv
– jistoty pracovních míst a zaměstnanosti ve venkovských oblastech 
– gastronomického a kulturního dědictví produktů živočišného původu
– bezpečnosti a dostupnosti našich potravinářských produktů