14.10.2021

VIDEO: SLEPÁ MÍSTA STRATEGIE FARM TO FORK

V roce 2020 EU vydala soubor sdělení o strategiích přechodu na udržitelnější potravinový systém. Dvěma hlavními strategiemi k dosažení tohoto cíle jsou strategie Farm to Fork a Strategie pro biologickou rozmanitost, které jsou součástí většího projektu: Evropské zelené dohody. Tyto strategie navrhují řadu kvantifikovaných cílů na podporu dlouhodobého cíle Evropy, kterým je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Evropská komise však dosud nevypracovala komplexní posouzení dopadů, přičemž politický proces prací v Evropském parlamentu už byl zahájen. Mezitím byly zveřejněny různé nezávislé akademické studie. Tyto studie mají své limity a nenahrazují práci, kterou by měly vypracovat útvary Komise. Rozšiřují však naše otázky a pochyby ohledně implementace Farm to Fork. Toto video přináší shrnutí jejich zjištění.