09.09.2019

ZVÍŘATA SPOTŘEBUJÍ 70 % VŠECH ANTIBIOTIK V EVROPĚ! - JE TO PRAVDA?

Hrubá tonáž jako měřítko nezohledňuje dva velmi důležité faktory:

  • Účinnost antibiotika:většina novějších antibiotik běžně používaných v humánní medicíně je účinnější, a proto vyžaduje použití nižší dávky než starší antibiotika běžně používaná ve veterinární medicíně. Jinými slovy, jedna “terapeutická dávka” novějších antibiotik běžně používaných v humánní medicíně váží méně než ekvivalentní “terapeutická dávka” starších antibiotik běžně používaných ve veterinární medicíně. Proto je lepším srovnávacím údajem počet terapeutických dávek používaných v jednotlivých odvětvích.
  • Biomasa: dávka antibiotika se vypočítává podle tělesné hmotnosti pacienta, 650 kg vážící dojnice by tedy potřebovala mnohem větší dávku než 80kg člověk. Svou roli hraje také počet zvířat. Například kuřata, ačkoli váží mnohem méně, jsou mnohem početnější – v EU se ročně vyprodukují miliardy kuřat určených ke spotřebě. Z tohoto důvodu je lepším měřítkem použité tonáže miligram antibiotika na kilogram tělesné hmotnosti (mg/kg tělesné hmotnosti).

Podle nedávné zprávy EU se uvádí: “V 18 z 28 zemí byla spotřeba korigovaná na biomasu u zvířat určených k produkci potravin nižší nebo mnohem nižší než u lidí, ve dvou zemích byla spotřeba u obou skupin podobná a ve zbývajících osmi zemích byla spotřeba u zvířat určených k produkci potravin vyšší nebo mnohem vyšší než u lidí.

Odkaz:
Druhá společná zpráva ECDC/EFSA/EMA o integrované analýze spotřeby antimikrobiálních látek a výskytu antimikrobiální rezistence u bakterií lidí a zvířat určených k produkci potravin.