09.09.2019

POUŽÍVAJÍ SE V KRMIVECH ANTIBIOTICKÉ STIMULÁTORY RŮSTU?

Skutečnost, že používání antibiotik jako stimulátorů růstu bylo v Evropě zakázáno, zůstává mezi širokou veřejností neznámá. To nedávno ukázal nejnovější Evropský barometr 522 o antimikrobiální rezistenci (2022), který ukázal, že pouze 42 % občanů EU ví, že používání antibiotik ke stimulaci růstu hospodářských zvířat je v EU zakázáno. 

Po zákazu používání antibiotik jako stimulátorů růstu v EU v roce 2006 se ostatní kontinenty rozhodly následovat tento příklad, což podpořilo pozici EU jako regionu s osvědčenými postupy, jak je uvedeno v akčním plánu EU pro jedno zdraví v oblasti antimikrobiální rezistence.

Zdroje: – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1687_en.htm
 – https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2632.