09.09.2019

KUŘATA V INTENZIVNÍCH SYSTÉMECH CHOVU RYCHLEJI PŘIBÍRAJÍ NA VÁZE! - JE TO PRAVDA?

Moderní šlechtitelské techniky dokázaly optimalizovat růst ptáků, příjem krmiva a zároveň zajistit dobré zdraví a pohodu zvířat. Na rozdíl od toho, co si někteří lidé myslí a co se někdy uvádí, ptáci nemají oslabené nohy, které se snadno lámou nebo nejsou schopni udržet vlastní váhu. Představa, že se ptáci nemohou hýbat, pít ani jíst, je rovněž mylná, protože by to bylo špatné nejen pro ptáky, ale i pro investice chovatele. Žádný zemědělec nechce přijít o zvířata!

Šlechtitelé poskytují nejlepší možná genetická vylepšení, aby chovatelé mohli produkovat zdravá kuřata. Chov zdravých a prosperujících ptáků je ve skutečnosti cílem evropských producentů drůbeže, kteří dodržují evropské normy v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zároveň podporují udržitelné a odpovědné výrobní postupy. Problémy s růstem mohou vznikat v důsledku nedostatků ve výživě, ale to lze vyřešit zlepšením výživy.

Směrnice EU z roku 2007 rovněž stanoví minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných na maso.  Jejím cílem je snížit přeplněnost chovů kuřat stanovením maximální hustoty osazení a zajistit lepší životní podmínky zvířat stanovením požadavků, jako je osvětlení, podestýlka, krmení a větrání.  

Zdroje: – Směrnice Rady 2007/43/ES (červen 2007).