04.10.2019

OBSAHUJí KRMIVa SLOŽKY POCHÁZEJÍCÍ Z GENETICKY MODIFIKOVANÝCH PLODIN?

Všechny krmné suroviny vyrobené z geneticky modifikovaných plodin, které se používají v EU, byly testovány na bezpečnost potravin a krmiv Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Rozsáhlý vědecký výzkum podporuje názor, že povolené GM plodiny jsou pro lidskou a zvířecí spotřebu stejně bezpečné jako jejich geneticky nemodifikované ekvivalenty. Kromě toho jsou krmné suroviny odvozené od GMO součástí výroby krmiv pro zvířata již více než 25 let. Současné využití technologie GMO v plodinách se zaměřuje na zvýšení výhodných vlastností pro zemědělce na orné půdě, jako je zvýšení výnosů a snížení používání pesticidů, což znamená, že v současné době dostupné krmné suroviny odvozené z GMO plodin neposkytují žádné zvláštní nutriční výhody nebo nevýhody pro evropský chov hospodářských zvířat.

Vzhledem k velkému rozšíření GMO technologií ve velkých zemědělských exportních zemích (např. USA, Brazílie, Argentina) se krmné suroviny odvozené od GMO staly běžnou součástí světového obchodu s komoditami, zejména se sójou a kukuřicí. Vzhledem k tomu, že EU je stále závislá na globálním trhu, pokud jde o dodávky krmiv, zejména krmných surovin s vysokým obsahem bílkovin (30-50 % obsahu bílkovin), musí hospodářské subjekty v EU dovážet krmné suroviny pocházející z GMO plodin.

Krmiva dodávaná chovatelům hospodářských zvířat, která obsahují více než 0,9 % GMO, jsou odpovídajícím způsobem označena. V různých členských státech byla vyvinuta řada iniciativ, jejichž cílem je uspokojit poptávku po živočišných produktech krmených “krmivy bez GMO”. Spotřebitelům, kteří si přejí kupovat tento druh živočišných produktů, se tak nabízí možnost volby.

Zdroje: – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech bylo přijato 22. září 2003.