09.09.2019

ZPŮSOBUJE POUŽÍVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH KRMNÝCH SMĚSÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY ZVÍŘAT?

Evropští výrobci krmných směsí musí dodržovat přísný a propracovaný regulační rámec, který ukládá požadavky na zajištění bezpečnosti krmiv pro zvířata i živočišných produktů, které lidé konzumují.

Předpokladem zdraví a dobrých životních podmínek zvířat je, že zvíře dostává stravu obsahující všechny potřebné makro- a mikroživiny, které potřebuje. K tomu jsou primárně určeny krmné směsi. Výrobci krmných směsí navíc využívají všechny poznatky, které nabízí pokročilá věda o výživě zvířat, aby sestavili krmivo, které odpovídá strategii chovatele hospodářských zvířat v oblasti managementu zdraví s cílem zlepšit zdravotní stav zvířat a předejít nutnosti veterinární léčby. 

V souvislosti s výrobou krmiv pro přežvýkavce, zejména pro mléčný skot, výrobci krmných směsí často dodávají koncentrát “power feed”. Toto “doplňkové krmivo” má obvykle za cíl kompenzovat neoptimální úroveň výživy v objemných krmivech (zejména v zimním období) a v žádném případě se nevyrábí proto, aby nutilo zvíře k vyšší výkonnosti, než je jeho schopnost.1.

Odkazy na další materiály:
Úloha výživy zvířat v managementu zdraví zvířat – https://www.fefac.eu/files/80917.pdf