17.09.2019

JAK ZEMĚDĚLCI ŘÍDÍ ZDRAVÍ ZVÍŘAT?

Zvířata, stejně jako lidé, mohou onemocnět bez ohledu na způsob chovu a vyžadují řádnou péči veterináře a chovatele. Snížení počtu infekcí u zvířat je také důležité pro zvýšení bezpečnosti potravin, zvýšení výnosů potravin a snížení utrpení zvířat. Správný chov, biologická bezpečnost a hygiena jsou základními kameny ochrany zdraví a dobrých životních podmínek zvířat na evropských farmách.

Používání očkování k prevenci onemocnění spolu s dobrou hygienou v chovu, zdravotními plány a správnou výživou jsou prvními kroky ke snížení výskytu bakteriálních onemocnění. Kdykoli je to možné, zemědělci dodržují zásadu, že prevence je vždy lepší než léčba. Používání diagnostiky a dalších inovativních technologií, jako je digitální monitoring, může také pomoci s včasnějším odhalením onemocnění, což napomáhá cílenějšímu řízení zdraví.

I přes veškerou snahu však mohou zvířata stejně jako lidé onemocnět. Povinností chovatele je poskytnout zvířatům v případě onemocnění odpovídající péči podle doporučení veterinárního lékaře.