09.09.2019

PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A ZDRAVÍ A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT – ZNAMENÁ TO VYLOUČENÍ LIDÍ Z PROCESU VÝROBY?

Terminologie jako digitalizace a precizní zemědělství může znít futuristicky a vyvolávat představu zemědělských systémů, kde vše dělají stroje, ale není tomu tak. Přesné zemědělství je ve skutečnosti o hledání způsobů, jak usnadnit a zpřesnit práci zemědělce pomocí dostupných technologií.

Celá teorie precizního chovu hospodářských zvířat je od počátku založena na zdokonalování a optimalizaci různých postupů, které zemědělec denně provádí. To zahrnuje řadu různých prvků, jako je věnování pozornosti zdraví a dobrým životním podmínkám zvířat, sledování využívání zdrojů a produktivity atd. Umožňuje také sběr a sdílení dat. To je jeden z důvodů, proč zemědělci a partneři v EU dodržují Kodex chování EU pro sdílení zemědělských údajů.

Nově vznikající inteligentní technologie mají potenciál zlepšit schopnost zemědělců odhalit a léčit onemocnění zvířat dříve, než se stane plnohodnotným ohniskem, které může stát životy stovek zvířat a zcela zničit živobytí zemědělce. Využití chytrých technologií vytváří potenciál pro včasné odhalení příznaků onemocnění. díky nepřetržitému sledování hospodářských zvířat mají veterináři a zemědělci k dispozici informace v reálném čase, což jim umožňuje přijmout opatření, která zabrání tomu, aby se nemoci dostaly na farmy a do zásob potravin.

Nové technologie by také mohly zemědělcům umožnit maximálně efektivně využívat krmivo a další zdroje, aby se zabránilo plýtvání a omezila se uhlíková stopa stáda.

Nejdůležitější však je, že precizní zemědělství může pomoci dodržovat standardy welfare tím, že bude důsledně a objektivně měřit životní funkce zvířat po celý jejich život a zachytí tak první známky jakékoli změny. Výzkumníci z KU Leuven v Belgii například vyvinuli systém mikrofonů a algoritmů využívající technologii monitorování a analýzy zvuku, který dokáže rozpoznat zvuk kašle prasete odlišný od všech ostatních zvuků. Dalším příkladem je včasná detekce kulhání pomocí analýzy videa. Jako systém včasného varování to znamená, že chovatelé a veterináři mohou zasáhnout dříve a snížit riziko, že zvíře bude trpět vážným, dlouhodobým onemocněním, a omezit případné používání antibiotik.

Propojení zařízení umožňuje nastavit systém tak, aby zasílal upozornění zemědělcům a veterinářům prostřednictvím SMS, webové aplikace nebo digitálního panelu a okamžitě je upozornil na potenciální zdravotní problém. A v budoucnu by tato technologie mohla být také propojena s klimatickým regulátorem, aby bylo možné přizpůsobit podmínky v rámci terapeutické reakce na zdravotní problém. Proto je také důležité, aby všichni zemědělci v Evropě získali přístup k širokopásmovému internetu!