28.02.2023

ČÍM JE SPECIFICKÁ VÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ?

Výroba krmných směsí je proces výroby krmiv založený na sestavování bezpečných a vyvážených krmných dávek s využitím pokročilé vědy o výživě zvířat a technologie zpracování krmiv. Výrobci krmných směsí mají hluboké vědecké znalosti v oblasti výživy zvířat, které převyšují znalosti v oblasti výživy lidí. Hlavním cílem výrobce krmných směsí je co nejefektivněji využít bezpečné a ekonomicky dostupné zdroje, vyrobit vyvážené krmivo splňující fyziologické požadavky hospodářských zvířat a podporující jejich užitkovost, což umožňuje stejně efektivní, bezpečnou a ekonomicky rentabilní živočišnou výrobu.

Krmnou směs lze dodávat jako kompletní, ale doplňkové krmivo, které doplňuje krmné suroviny dostupné na farmě. Věda o výživě zvířat je základem pro sestavení optimální směsi krmných složek, která hospodářským zvířatům dodá všechny základní živiny, jako jsou bílkoviny, esenciální aminokyseliny, energie, vláknina, stopové prvky, minerální látky a vitamíny, a splní tak nutriční požadavky hospodářských zvířat na optimální užitkovost a zdraví.

Předpokladem dobrého zdravotního stavu a pohody zvířat je totiž to, že zvíře dostává stravu obsahující všechny potřebné makro- a mikroživiny, které potřebuje. K tomu jsou především určeny krmné směsi. Nerovnováha ve výživě může nepříznivě ovlivnit užitkovost zvířete a závažná nutriční nerovnováha může mít dokonce vliv na zdraví a pohodu zvířat. Zamezení plýtvání a ztrátám živin je však důležité také s ohledem na efektivní využívání zdrojů a kontrolu emisí do životního prostředí.

Klíčové parametry výživy zvířat byly dříve založeny na hrubém obsahu bílkovin, tuků a vlákniny. V současné době jsou ukazatele výživových požadavků zvířat založeny na stravitelných aminokyselinách, biologické dostupnosti minerálních látek, mikrosložkách, jako jsou enzymy a stabilizátory střevní flóry, a na identifikaci a neutralizaci antinutričních faktorů.

Krmná směs je také přizpůsobena životnímu stádiu hospodářského zvířete, protože například stádia před odstavem, po odstavu nebo po laktaci vyžadují specifické živiny. Dalšími službami, které výrobci krmných směsí nabízejí chovatelům hospodářských zvířat, jsou dietní krmiva pro hospodářská zvířata vystavená zvláštním stresovým situacím. V případě nemocných zvířat je to výroba medikovaných krmiv, jejichž použití může předepsat pouze kvalifikovaný veterinární lékař.

Technologie zpracování krmných směsí se posunula za pouhé mletí a míchání krmných složek. Investice do těžkých průmyslových zařízení s vysokým technologickým a “chytrým” výkonem umožnily výrobcům krmiv v průběhu let provozovat specifické procesy s přesně definovanými cíli. Mletí, peletování, kondicionování, potahování a ochrana bachoru mají zamýšlené účinky na užitkovost zvířat, jejich zdraví, welfare, životní prostředí a kvalitu produktů. Aby bylo možné pokračovat ve zdokonalování znalostí v oblasti výživy zvířat, výrobci krmných směsí neustále investují do výzkumu a inovací s cílem nalézt co nejudržitelnější alternativy. Koneckonců zvířata potřebují živiny, a ne přísady.

Ať už se jedná o krmnou směs nebo o jakékoliv jiné krmivo, základním prvkem pro to, aby krmivo nezpůsobilo problémy se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, je zajistit jeho bezpečnost. Výrobci krmných směsí navíc využívají všechny poznatky, které nabízí pokročilá věda o výživě zvířat, k sestavení krmiva, které odpovídá strategii chovatele hospodářských zvířat v oblasti řízení zdraví, aby se zlepšil zdravotní stav zvířat a předešlo se nutnosti veterinární léčby.

Při výrobě krmiv pro přežvýkavce, zejména pro mléčný skot, výrobci krmných směsí často dodávají koncentrát “power feed”. Toto “doplňkové krmivo” má obvykle za cíl kompenzovat neoptimální úroveň výživy v objemných krmivech, zejména v zimním období, a v žádném případě se nevyrábí proto, aby nutilo zvíře k výkonnosti nad jeho možnosti.

Evropští výrobci krmných směsí musí dodržovat přísný a propracovaný regulační rámec, který ukládá požadavky na zajištění bezpečnosti krmiv pro zvířata a živočišných produktů konzumovaných lidmi.