09.09.2019

CO JE TO ZLEPŠOVÁNÍ GENETICKÉHO POTENCIÁLU ZVÍŘAT A PROČ JE DŮLEŽITÉ?

Chov zvířat hraje v evropském potravinovém řetězci klíčovou roli, neboť vyvažuje efektivitu, dostupnost a minimální zatížení životního prostředí. Cílem šlechtění hospodářských zvířat je podpora udržitelnější živočišné výroby prostřednictvím výběru vlastností, jako je dlouhověkost zvířat, odolnost, efektivita, dopad na životní prostředí, zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat, při současném řešení klíčových otázek bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, kvality produktů a zachování genetické rozmanitosti atd.

Například genetické vylepšení prasat, drůbeže a ryb za posledních 30 let umožnilo (spolu s vědou o výživě zvířat) výrazně zlepšit poměr konverze krmiva, aniž by to mělo vliv na dobré životní podmínky zvířat. Hospodářská zvířata se stala efektivnější v přeměně krmiva na živočišný produkt, což znamená, že zemědělci museli pro svá stáda použít méně krmiva, aby dosáhli stejných nebo dokonce lepších výsledků. To pro zemědělce znamená finanční zisk, ale také ekologickou výhodu díky menší produkci hnoje, a tedy menšímu vylučování dusíku.

Menší potřeba krmiva je považována za efektivní využití zdrojů, což je kritérium, které je nedílnou součástí udržitelnosti. Efektivnější chov zvířat pomůže uspokojit rostoucí poptávku po všech živočišných produktech. Zodpovědní chovatelé se snaží tuto poptávku uspokojit co nejvyváženějším způsobem, vybírají zvířata, která jsou schopna produkovat ekonomicky výhodným způsobem a zároveň se o zvířata starají a efektivně využívají krmiva a další zdroje, které jsou pro dobrý chov nezbytné.

Zdroje: – Kodex správné praxe pro organizaci chovu a reprodukce hospodářských zvířat