09.09.2019

PROČ ZEMĚDĚLCI POUŽÍVAJÍ ANTIBIOTIKA? EXISTUJÍ ALTERNATIVY?

Péče o zdraví zvířat na farmách může vyžadovat používání veterinárních léčiv včetně antibiotik. Bez ohledu na typ používaných zemědělských postupů mohou zvířata stejně jako lidé občas onemocnět a zemědělci mají morální a právní povinnost udržovat svá zvířata zdravá a zajistit jim odpovídající léčbu. Proto musí zemědělci někdy podávat antibiotika.

Antibiotika mohou zemědělci používat k léčbě nemocných zvířat pouze na pokyn veterinárního lékaře. Antibiotika jsou v Evropě léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, a proto je mohou zemědělci používat pouze po stanovení diagnózy veterinárním lékařem a po vystavení veterinárního předpisu.

Veterinární lékař může předepsat antibiotika ke kontrole onemocnění ve skupině zvířat, kde je již jedno nebo více zvířat nemocných, aby zabránil šíření infekce, pokud nejsou k dispozici vhodné alternativy. Veterinární lékař může také předepsat antibiotika jednotlivému zvířeti nebo omezenému počtu zvířat, aby zabránil infekcím, pokud je riziko vysoké, například po určitých chirurgických zákrocích. Antibiotika nelze používat rutinně ani jako náhradu za špatnou hygienu, nevhodný chov nebo špatné řízení farmy. V Evropě se zemědělci přihlásili k zásadám odpovědného používání, které stanovila Evropská platforma pro odpovědné používání léčiv u zvířat(EPRUMA) v rámci osvědčených postupů pro používání antibiotik u zvířat určených k produkci potravin. EPRUMA stanoví pokyny, jak stimulovat optimální zdraví zvířat v rámci plánu řízení farmy, jehož cílem je snížit potřebu antibiotik.

Základem je holistický přístup k minimalizaci onemocnění prostřednictvím prevence infekcí, ve kterém jsou zahrnuty následující aspekty:

 • Biologická bezpečnost: soubor preventivních opatření, jejichž cílem je udržet skupiny zvířat zdravé nebo omezit šíření chorob v populaci zvířat.
 • Dobrý kryt a větrání
 • Dobrá hygiena
 • Vhodná výživa
 • Pravidelná kontrola zdraví a dobrých životních podmínek
 • Plánování zdraví zvířat
 • Použití diagnostiky
 • Očkování
 • Hlášení nežádoucích účinků do farmakovigilančního systému.

Neexistují alternativy k používání antibiotik?

Pokud zvíře postihne bakteriální onemocnění, neexistuje pro něj jiná alternativa než léčba antibiotiky. Existují však některá opatření a produkty pro prevenci infekcí, která pomáhají snižovat spotřebu antibiotik; lze je rozdělit do dvou hlavních kategorií:

 • Preventivní opatření: biologická bezpečnost, dobré ustájení a větrání a také používání vakcín, které chrání zvířata před určitými chorobami.
 • Podpůrné: produkty, které pomáhají udržet zvíře v dobrém zdravotním stavu, například optimální výživa a probiotika.

Zatímco v současné době neexistují žádné terapeutické alternativy antibiotik povolené pro použití u hospodářských zvířat v Evropě, existuje řada přípravků zvyšujících citlivost, např. modifikátor virulence.

Výživa může hrát velmi důležitou a dokonce rozhodující roli při udržování optimálního zdraví a pohody zvířat. Krmné doplňkové látky používané v krmivech pro hospodářská zvířata mají zásadní vliv na zajištění odpovídající výživy a optimální pohody zvířat. Tyto přísady nejen zajišťují bezpečnost krmiva (např. snižují přítomnost nežádoucích mikroorganismů), ale mohou také zlepšovat stravitelnost a udržovat rovnováhu střevní flóry zvířat, čímž podporují jejich pohodu a odolnost vůči případným infekcím nebo stresorům.