09.09.2019

SOUVISÍ ZDRAVÍ A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT?

Zdraví zvířat je předpokladem dobrých životních podmínek zvířat. Stejně jako u lidí může jakákoli nemoc znamenat bolest, nepohodlí, ztrátu chuti k jídlu atd., což znamená, že se lidé nebo v tomto případě zvířata necítí “dobře”. Stejně tak, když jsou zvířata, stejně jako lidé, ve stresu, nejsou dobře živena nebo o ně není dobře postaráno, může dojít k onemocnění. Mezi oběma pojmy tedy existuje neodmyslitelná souvislost.

Zemědělci v Evropě si dobře uvědomují, že v případě výskytu nemoci je důležité vyhledat veterinární péči, aby bylo možné doporučit vhodnou léčbu, která zabrání utrpení zvířat a zachová dobré životní podmínky.

Pokud je životní pohoda zvířat špatná, necítí se dobře nebo jsou ve stresu, zvyšuje se náchylnost k nemocem a agresivnímu chování. To není v zájmu chovatele, proto obecně platí, že chovatel přijme vhodná opatření k zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Tento vzájemně provázaný vztah mezi zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat činí oba pojmy v chovu hospodářských zvířat nesmírně důležitými. A v praxi jsou stejně důležité nejen pro zvířata samotná, ale i v širším společenském kontextu, protože zdraví a pohoda zvířat jsou důležitými aspekty bezpečnosti potravin a kvality masa i očekávání veřejnosti.