09.09.2019

JAK SE MOHU UJISTIT, ŽE KUPUJI ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, KTERÉ DODRŽUJÍ VYSOKÉ STANDARDY WELFARE/ZDRAVÍ ZVÍŘAT?

Od 80. let 20. století zavádí EU předpisy, které mají zaručit přijatelnou úroveň dobrých životních podmínek zvířat při výrobě potravin v Evropě. V reakci na požadavky spotřebitelů na zlepšení životních podmínek zvířat přichází také velké množství iniciativ z potravinového řetězce. Stávající značky kvality například začleňují do svých specifikací nové prvky, zatímco značky welfare zvířat v současné době experimentují s apetitem spotřebitelů po těchto produktech.

Velkou otázkou však je, jak odlišit standardy dobrých životních podmínek zvířat od způsobů výroby, když v EU musíte vždy dodržovat dobré životní podmínky zvířat při každém způsobu výroby? A jak to zvládnout prezentovat na etiketě, když už je povinné obchodovat s jakýmkoli živočišným produktem, a proto nemůžete na etiketě výslovně uvést “dodržování standardů welfare zvířat”?

Zdroje: – Speciální průzkum Eurobarometr 442, prosinec 2015