09.09.2019

EXISTUJE SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ PRODUKTŮ POCHÁZEJÍCÍCH ZE ZVÍŘAT CHOVANÝCH PODLE VYSOKÝCH STANDARDŮ WELFARE?

Mnoho spotřebitelů oceňuje systémy označování, které jsou upraveny právními předpisy EU (např. ekologické produkty, označení CHOP, panel s nutričními údaji). Označování je pro spotřebitele důležitým vodítkem, protože pomáhá rychle sdělit informace o výrobku nebo výrobním procesu. Při tvorbě politik se spotřebě speciálně označených výrobků a její úloze při zlepšování dobrých životních podmínek hospodářských zvířat věnuje značná pozornost.

Jsou všechny štítky stejné?

Většina místních a národních pokusů o označování welfare zvířat je zpravidla binární a uvádí, zda byl výrobek vyroben za použití standardů šetrných k welfare zvířat, či nikoli. Existuje však mnoho meziproduktů, které binární označení nemohlo zobrazit, což tyto pokusy mění v tržní neúspěch a pro mnoho zemědělců v zónu bez šance na úspěch. V tomto ohledu se experimenty s víceúrovňovým označováním zdají být slibnější, protože mohou explicitním způsobem ukázat různé procesní standardy produktů. Je třeba provést další testy, aby bylo možné vyhodnotit reakce spotřebitelů a porozumění těmto systémům.

Na druhou stranu mnoho již zavedených značek kvality zohledňuje ve svých specifikacích normy týkající se dobrých životních podmínek zvířat, jako je přeprava nebo podmínky porážky. 

Jaký je cíl označení EU pro dobré životní podmínky zvířat?

Z příkladů, které již existují na trhu EU v některých členských státech, jako je Německo, vyplývá, že cílem označení dobrých životních podmínek zvířat by mohlo být informovat spotřebitele o tom, které výrobky převyšují zákonné normy. Například u výrobků z vepřového masa má Německo značku, která zohledňuje podmínky zařízení, kde se selata rodí, délku laktace, zda jsou kastrována a jakým způsobem, školení chovatelů o dobrých životních podmínkách zvířat, přepravu na jatka, metody a životní podmínky v těchto zařízeních a jak se odchylují od požadavků zákonných norem. V Dánsku naopak v roce 2017 vyvinuli systém bodování “srdíčky” od jednoho do tří podle úrovně welfare zvířat uplatňovaného při produkci vepřového masa. V roce 2018 dánské orgány zveřejnily zprávu, ve které po kontrole 66 farem zjistily pouze 4 případy porušení předpisů. Požadavky na získání více než jednoho srdíčka na etiketě závisí především na prostoru, který mají zvířata k dispozici, nebo na podmínkách produkce (venkovní produkce a maximálně 8 hodin přepravy).

Proč neexistuje označení na úrovni EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat?

Zaprvé proto, že harmonizované ukazatele rizik v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro EU Evropská komise teprve vypracovává, a zadruhé proto, že na úrovni EU neexistuje společná definice toho, co “dobré životní podmínky zvířat” v praxi znamenají a co z nich vyplývá. Evropské odvětví živočišné výroby se zapojuje do všech debat o této problematice, aby získalo jasné definice a zároveň zohlednilo mnoho různých faktorů.

Zdroje: – Speciální průzkum Eurobarometr 442, prosinec 2015